جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61527تهرانعباس آبادآپارتمانفروش727,500,000540,000,0001394/09/03
61547تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1417,100,0001,001,100,0001394/09/03
60997تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش15512,000,0001394/08/27
60998تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1556,200,000961,000,0001394/08/27
60665تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش626,129,000380,000,0001394/08/25
60510تهرانعباس آبادآپارتمانفروش20710,000,0002,070,000,0001394/08/24
60511تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش705,285,000370,000,0001394/08/24
60529تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1764,190,000737,440,0001394/08/24
60208تهرانعباس آباد - بهشتیکلنگیفروش68012,000,0008,160,000,0001394/08/20
59461تهرانعباس آبادآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/08/13
58465تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1296,021,000800,000,0001394/07/30
57665تهرانعباس آبادآپارتمانفروش545,600,000302,400,0001394/07/22
57224تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1049,300,000967,200,0001394/07/19
57240تهرانعباس آبادمستغلاتفروش33011,000,0001394/07/19
50093تهرانبهشتیمغازهفروش3220,000,000640,000,0001394/07/15
56928تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1343,500,000469,000,0001394/07/14
56674تهرانعباس آبادآپارتمانفروش864,069,000350,000,0001394/07/12
56246تهرانعباس آباد - پاکستانآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001394/07/07
54797تهرانعباس آبادآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001394/06/22
54798تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1347,000,000938,000,0001394/06/22
54289تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1394,800,000667,200,0001394/06/17
51239تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1296,500,000838,499,9681394/05/18
51240تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001394/05/18
50067تهرانبهشتیمغازهفروش142,200,0001394/05/11
50192تهرانشهید بهشتیمغازهفروش1820,000,000360,000,0001394/05/11
47900تهرانعباس آبادکلنگیفروش59035,000,00028,000,000,0001394/04/18
47899تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394/04/18
47793تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394/04/16
47792تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394/04/16
47533تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش757,300,000547,500,0001394/04/15
Page top