املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک عباس آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92473تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره853,500,00010,000,0001395/09/15
92471تهراناندیشهآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00040,000,0001395/09/15
92469تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00040,000,0001395/09/15
90995تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره14315,000,000150,000,0001395/09/14
92241تهرانعباس آبادآپارتمانفروش677,000,000469,000,0001395/09/14
92101تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره1106,000,00070,000,0001395/09/11
92100تهرانمیدان تختیآپارتمانرهن و اجاره1032,500,00040,000,0001395/09/11
91833تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره17012,000,000100,000,0001395/09/07
91692تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره20کارشناسیکارشناسی1395/09/05
91456تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره906,000,000100,000,0001395/09/02
91317تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره11228,000,000200,000,0001395/09/01
91315تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره153,500,00020,000,0001395/09/01
90996تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره2003,000,000100,000,0001395/08/26
90997تهرانشهید بهشتی اداریرهن103200,000,0001395/08/26
90534تهرانعباس آبادآپارتمانفروش855,500,000440,000,0001395/08/24
89702تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره802,000,00035,000,0001395/08/17
88742تهرانشهید بهشتیمغازهرهن و اجاره6015,000,000300,000,0001395/08/06
87230تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره3003,500,00050,000,0001395/07/19
86706تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره16530,000,000500,000,0001395/07/13
86704تهرانعباس آباد مغازهرهن و اجاره8012,000,000500,000,0001395/07/13
86081تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره18018,000,000100,000,0001395/07/05
83914تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1304,900,000637,000,0001395/06/13
83015تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1154,173,000480,000,0001395-06-03
83014تهرانعباس آبادمستغلاتفروش959,500,0001395-06-03
83013تهرانشهید بهشتیآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001395-06-03
82353تهرانعباس آباداداریفروش1,6909,500,00016,055,000,0001395-05-27
82340تهرانشهید بهشتیمستغلاتفروش1202,500,000,0001395-05-27
82000تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001395-05-25
81693تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1358,200,0001,107,000,0001395-05-21
81689تهرانشهید بهشتیآپارتمانفروش837,500,0001395-05-21
Page top