جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39339تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش1194,500,000535,500,0001394/01/26
39179تهرانشریعتی - پلیسآپارتمانفروش853,060,000260,000,0001394/01/25
39037تهرانشریعتیمغازهفروش2585,800,0001,496,400,0001394/01/24
38860تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش603,335,000200,000,0001394/01/22
38859تهرانشریعتی - میثاقآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001394/01/22
38645تهرانشریعتی - بهار شیرازمغازهفروش7015,150,0002,000,000,0001394/01/19
38644تهرانشریعتیآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001394/01/19
38643تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394/01/19
38690تهرانشریعتی - ملکمغازهفروش4514,000,000672,000,0001394/01/19
38512تهرانشریعتی - سمیهآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394/01/18
38513تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394/01/18
38407تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/01/17
38408تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001394/01/17
38409تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394/01/17
38410تهرانشریعتی - ارشادآپارتمانفروش6017,000,0001,020,000,0001394/01/17
38411تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانفروش1715,600,000957,600,0001394/01/17
26579تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش703,450,000242,500,0001393/09/09
26594تهرانشریعتیاداریفروش978,500,000824,500,0001393/09/09
25459تهرانشریعتیآپارتمانفروش475,100,000240,000,0001393/08/25
25535تهرانشریعتیکلنگیفروش1688,000,0001,344,000,0001393/08/25
24935تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش553,800,000209,000,0001393/08/21
24816تهرانپارک شریعتیآپارتمانفروش2016,500,0001,306,500,0001393/08/20
22917تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش672,970,000199,000,0001393/08/04
23008تهرانشریعتی - بهار شیرازمغازهفروش6015,000,000900,000,0001393/08/04
22229تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش852,400,000204,000,0001393/07/27
22230تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش732,740,000200,000,0001393/07/27
22231تهرانشریعتی - ملکاداریفروش616,400,000390,400,0001393/07/27
21085تهرانشریعتیاداریفروش132کارشناسیکارشناسی1393/07/17
21181تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش753,750,000280,000,0001393/07/17
20748تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش753,533,333265,000,0001393/07/12
Page top