جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41465تهرانشریعتی - طالقانیمستغلاتفروش1,4408,333,00012,000,000,0001394/02/21
41466تهرانشریعتی - خاقانیآپارتمانفروش807,500,000600,000,0001394/02/21
41209تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001394/02/19
41211تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش974,500,000436,500,0001394/02/19
41069تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش85کارشناسیکارشناسی1394/02/17
41070تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش716,350,000450,850,0001394/02/17
40979تهرانشریعتی - بهار شیرازمستغلاتفروش27010,000,0002,700,000,0001394/02/16
40980تهرانشریعتی - بهار شیرازآپارتمانفروش983,367,000330,000,0001394/02/16
41003تهرانشریعتی - کشوادکلنگیفروش55015,000,0005,100,000,0001394/02/16
40760تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1384,500,000621,000,0001394/02/14
40761تهرانشریعتیآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394/02/14
40762تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش704,714,000330,000,0001394/02/14
40581تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394/02/10
40582تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانفروش1504,050,000607,500,0001394/02/10
40584تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001394/02/10
40406تهرانشریعتی - ملککلنگیفروش60010,500,000383,250,0001394/02/08
40204تهرانشریعتی - بهار شیرازآپارتمانفروش1034,500,000463,500,0001394/02/06
40205تهرانشریعتیآپارتمانفروش752,000,000150,000,0001394/02/06
40206تهرانشریعتی - هویزهکلنگیفروش80012,500,0006,250,000,0001394/02/06
39914تهرانشریعتی - ارشادکلنگیفروش57015,000,0006,840,000,0001394/02/01
39915تهرانشریعتی - بهار شیرازآپارتمانفروش825,800,000475,600,0001394/02/01
39917تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001394/02/01
39698تهرانشریعتی - آملمستغلاتفروش1566,580,000750,000,0001394/01/30
39774تهرانشریعتی - ملکمستغلاتفروش3768,990,0005,000,000,0001394/01/30
39776تهرانشریعتی - ملککلنگیفروش805,195,000530,000,0001394/01/30
39777تهرانشریعتی - ملککلنگیفروش1555,500,000583,000,0001394/01/30
39490تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانفروش1034,700,000484,100,0001394/01/27
39491تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش632,695,000170,000,0001394/01/27
39545تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش753,700,000277,500,0001394/01/27
39338تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش843,100,000260,400,0001394/01/26
Page top