جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92523تهرانجمالزاده شمالیمستغلاترهن و اجاره90,000,0001,500,00090,000,0001395/09/15
91996تهرانجمالزادهکلنگیفروش1,00012,000,0001395/09/11
89942تهراننصرت شرقیمغازهرهن و اجاره506,000,00060,000,0001395/08/19
89796تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانرهن و اجاره1603,000,00040,000,0001395/08/18
89715تهرانجمالزاده شمالیاداریرهن و اجاره2103,500,00050,000,0001395/08/17
88784تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانرهن و اجاره1201,600,00050,000,0001395/08/06
88157تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانرهن و اجاره1201,600,00050,000,0001395/08/02
86881تهرانجمالزادهمستغلاترهن و اجاره1304,500,00020,000,0001395/07/15
85900تهرانجمالزادهآپارتمانرهن و اجاره70650,00060,000,0001395/07/04
79089تهرانفرصت شیرازیمستغلاترهن و اجاره854,500,00050,000,0001395/06/26
82769تهرانجمالزاده شمالیمستغلاترهن و اجاره17035,000,00040,000,0001395-06-01
75761تهراناسکندری شمالیآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001395-03-22
73901تهرانجمالزادهآپارتمانفروش783,461,000270,000,0001395-02-11
Page top