جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60352تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1074,800,000513,600,0001394/08/21
59921تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001394/08/18
59894تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/08/18
59895تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش23110,500,0002,425,500,0001394/08/18
59908تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش64014,000,00010,962,000,0001394/08/18
59665تهرانجمالزادهکلنگیفروش1,00012,968,0004,000,000,0001394/08/16
59671تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش51010,100,0001394/08/16
59338تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1024,800,000489,600,0001394/08/12
59339تهرانرهی معیریمستغلاتفروش5757,000,0001394/08/12
59360تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001394/08/12
58850تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/08/06
58865تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1167,000,000812,000,0001394/08/06
58667تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش634,126,000260,000,0001394/08/04
58590تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش978,500,000824,500,0001394/08/03
58331تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28011,000,0002,530,000,0001394/07/29
58332تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/07/29
58375تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش934,731,000440,000,0001394/07/29
58111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394/07/27
57973تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش57312,000,0001394/07/26
57820تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/07/25
57819تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش2024,950,0001,000,000,0001394/07/25
57376تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1224,800,000585,600,0001394/07/20
57382تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش996,100,000603,900,0001394/07/20
57087تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001394/07/16
57088تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001394/07/16
57092تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش744,729,000350,000,0001394/07/16
56789تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20011,000,0002,783,000,0001394/07/13
56790تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش777,000,000539,000,0001394/07/13
56811تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1364,500,000612,000,0001394/07/13
56390تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1757,000,0001394/07/08
Page top