املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68589تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-21
68588تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68327تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001394-11-19
68324تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-19
68325تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش133کارشناسیکارشناسی1394-11-19
68351تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش963,500,000336,000,0001394-11-19
68145تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-17
67846تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001394-11-13
67854تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1195,000,000595,000,0001394-11-13
67858تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1074,700,000502,900,0001394-11-13
67533تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش2,4805,500,00013,200,000,0001394-11-10
67543تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1635,000,000815,000,0001394-11-10
67411تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1173,700,000432,900,0001394-11-08
67412تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001394-11-08
67436تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1125,200,000582,400,0001394-11-08
67123تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394-11-06
67142تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-11-06
66703تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-03
66718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001394-11-03
66719تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,700,000871,000,0001394-11-03
66616تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش834,698,000390,000,0001394-11-01
66642تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-11-01
66464تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-10-27
66443تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1625,600,000907,200,0001394-10-27
66087تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش72911,500,0004,864,500,0001394-10-23
66111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1804,500,000810,000,0001394-10-23
65922تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1709,300,000150,660,000,0001394-10-22
65930تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-10-22
65717تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001394-10-20
65718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش825,300,000434,600,0001394-10-20
Page top