جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش655,692,308370,000,0001394/12/03
69682تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394/12/03
69624تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش904,444,000400,000,0001394/12/02
69424تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش805,000,0001394/12/01
69444تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش934,086,000380,000,0001394/12/01
69328تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/11/29
69329تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/29
69330تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394/11/29
69355تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394/11/29
68956تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394/11/26
68732تهرانامیرآبادآپارتمانفروش75کارشناسیکارشناسی1394/11/24
68755تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/11/24
68748تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/11/24
62823تهرانکارگرشمالیمغازهفروش3028,000,000850,000,0001394/11/23
68589تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394/11/21
68588تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/11/21
68327تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001394/11/19
68324تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/11/19
68325تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش133کارشناسیکارشناسی1394/11/19
68351تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش963,500,000336,000,0001394/11/19
68145تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394/11/17
67846تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001394/11/13
67854تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1195,000,000595,000,0001394/11/13
67858تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1074,700,000502,900,0001394/11/13
67533تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش2,4805,500,00013,200,000,0001394/11/10
67543تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1635,000,000815,000,0001394/11/10
67411تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1173,700,000432,900,0001394/11/08
67412تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001394/11/08
67436تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1125,200,000582,400,0001394/11/08
67123تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394/11/06
Page top