جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86624تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن150250,000,0001395/07/13
86506تهرانامیرآباد شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/07/11
86505تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/07/11
86322تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00015,000,0001395/07/08
86324تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن102165,000,0001395/07/08
86323تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/07/08
86181تهرانامیرآبادآپارتمانرهن و اجاره1352,500,00050,000,0001395/07/06
86180تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1262,000,000100,000,0001395/07/06
86182تهرانکارگر شمالیاداریرهن7890,000,0001395/07/06
86179تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره842,300,00040,000,0001395/07/06
86117تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001395/07/06
86118تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/07/06
86116تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001395/07/06
86014تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1253,000,000100,000,0001395/07/05
85861تهرانسیندخت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00030,000,0001395/07/04
85860تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره705,000,0005,000,0001395/07/04
85839تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,335,000380,000,0001395/07/04
85545تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001395/06/31
85546تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1389,200,0001,269,600,0001395/06/31
85544تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش837,000,000581,000,0001395/06/31
85249تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش726,100,000439,200,0001395/06/27
82172تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1035,350,000551,050,0001395-05-26
82156تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1351,800,0001,800,0001395-05-26
81645تهرانشیخ بهای جنوبی آپارتمانفروش1396,475,000900,000,0001395-05-21
79189تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001395-04-28
79174تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395-04-28
79161تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش804,900,000392,000,0001395-04-28
78939تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001395-04-26
78206تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395-04-20
78168تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1657,200,0001,188,000,0001395-04-20
Page top