جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73672تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/02/08
73696تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1424,200,000596,400,0001395/02/08
71524تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1206,000,0001395/02/07
73427تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/02/06
71602تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش837,300,000605,900,0001395/02/06
73254تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395/02/05
73116تهرانکارگر شمالیاداریفروش966,200,000595,200,0001395/02/04
72993تهرانامیر آبادآپارتمانفروش964,895,000470,000,0001395/02/01
72725تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3205,000,0001395/01/30
72313تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001395/01/25
72197تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001395/01/24
72169تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1204,500,000342,000,0001395/01/23
71872تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001395/01/22
71873تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1904,275,0001395/01/22
71915تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1509,650,0001,100,000,0001395/01/22
71916تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1509,650,0001,100,000,0001395/01/22
71764تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش70013,800,0006,279,000,0001395/01/21
71581تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1274,700,000596,900,0001395/01/17
71609تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001395/01/17
71471تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001395/01/16
71366تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001395/01/15
71274تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش756,700,0001395/01/14
71187تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/12/24
71112تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1275,512,000700,000,0001394/12/22
71038تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001394/12/20
71037تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001394/12/20
71010تهرانامیرآبادآپارتمانفروش525,770,000300,000,0001394/12/19
70834تهرانامیرآبادآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394/12/17
70833تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش65کارشناسیکارشناسی1394/12/17
70859تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش846,300,000529,200,0001394/12/17
Page top