املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88841تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/08/09
88839تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1651,500,00070,000,0001395/08/09
88840تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره132900,00090,000,0001395/08/09
88787تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1502,500,00050,000,0001395/08/06
88785تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره831,700,00035,000,0001395/08/06
88786تهرانکردستانآپارتمانرهن و اجاره1203,600,00030,000,0001395/08/06
88702تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش816,000,000486,000,0001395/08/06
88703تهرانامیرآبادآپارتمانفروش514,705,000240,000,0001395/08/06
88701تهرانامیرآبادآپارتمانفروش856,900,000586,500,0001395/08/06
88700تهرانامیرآبادآپارتمانفروش885,535,000487,000,0001395/08/06
88573تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانرهن220220,000,0001395/08/05
88391تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1702,500,000150,000,0001395/08/04
88392تهرانامیرآبادآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00035,000,0001395/08/04
88390تهرانبلوار جانبازانآپارتمانرهن و اجاره862,500,00030,000,0001395/08/04
88240تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره831,700,00035,000,0001395/08/03
88221تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش495,900,000289,000,0001395/08/03
88220تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش816,000,000486,000,0001395/08/03
88158تهرانکارگر شمالیمغازهرهن و اجاره10540,000,000300,000,0001395/08/02
88156تهرانکارگر شمالی اداریرهن و اجاره902,500,00025,000,0001395/08/02
88154تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1353,000,00010,000,0001395/08/02
87915تهرانکارگر شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/08/01
87870تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش505,800,000290,000,0001395/08/01
87869تهرانکارگر شمالی آپارتمانفروش1154,783,000550,000,0001395/08/01
87830تهرانکارگر شمالی آپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001395/07/28
87647تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش656,000,00069,000,0001395/07/26
87623تهرانکردستانآپارتمانرهن و اجاره1101,400,000120,000,0001395/07/26
87385تهرانکردستانآپارتمانرهن و اجاره1003,600,00035,000,0001395/07/25
87384تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1122,500,00085,000,0001395/07/25
86981تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395/07/17
86980تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1278,500,0001,079,500,0001395/07/17
Page top