جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85451تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/29
85450تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره2003,000,00080,000,0001395/06/29
85452تهرانسیندخت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00030,000,0001395/06/29
85449تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/06/29
85249تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش726,100,000439,200,0001395/06/27
85160تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/06/25
85161تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/06/25
85045تهرانکارگر شمالیویلارهن و اجاره1273,000,00030,000,0001395/06/24
84824تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن160200,000,0001395/06/21
84610تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/06/18
84609تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/18
84517تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/06/17
84366تهرانامیرآبادآپارتمانرهن و اجاره2203,100,000100,000,0001395/06/16
84168تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00080,000,0001395/06/15
84167تهرانامیرآباد شمالیاداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/06/15
83647تهرانکارگر شمالیاداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/06/10
83646تهرانامیرآبادآپارتمانرهن و اجاره952,000,00020,000,0001395/06/10
83547تهرانامیرآبادمغازهرهن و اجاره10615,000,000200,000,0001395/06/09
83291تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,600,00070,000,0001395/06/07
83280تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن135105,000,0001395/06/07
82518تهرانکارگر شمالیویلارهن و اجاره1273,000,00030,000,0001395/05/28
82172تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1035,350,000551,050,0001395/05/26
82156تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1351,800,0001,800,0001395/05/26
81645تهرانشیخ بهای جنوبی آپارتمانفروش1396,475,000900,000,0001395/05/21
81536تهرانامیر آباد شمالیمستغلاترهن9601,500,000,0001395/05/20
80664تهرانکارگر شمالیویلارهن و اجاره1304,000,00040,000,0001395/05/13
79189تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001395/04/28
79174تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395/04/28
79161تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش804,900,000392,000,0001395/04/28
78939تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001395/04/26
Page top