املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21605تهرانامیرآباد - کردستانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001393-07-22
21606تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش606,670,000400,000,0001393-07-22
21607تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1056,950,000729,750,0001393-07-22
21656تهرانجمالزادهآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393-07-22
21426تهرانکردستانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-07-20
21298تهرانامیرآبادکلنگیفروش17710,000,0001,770,000,0001393-07-19
21299تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش645,500,000352,000,0001393-07-19
21162تهرانکردستانآپارتمانفروش1136,600,000745,800,0001393-07-17
21167تهرانکردستانآپارتمانفروش1958,000,0001,462,500,0001393-07-17
20894تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش856,500,000,0001393-07-14
20623تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001393-07-10
20625تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش676,300,000422,100,0001393-07-10
20627تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1127,300,000817,600,0001393-07-10
20400تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393-07-09
20361تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-07-08
20362تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1506,670,0001,000,000,0001393-07-08
20363تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393-07-08
20364تهرانکارگر شمالیمغازهفروش95کارشناسیکارشناسی1393-07-08
19495تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1564,200,000655,200,0001393-07-02
19496تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393-07-02
19497تهرانامیرآبادآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-07-02
19498تهرانسیندخت شمالی آپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393-07-02
19499تهرانامیر آباد شمالیاداریفروش785,000,000390,000,0001393-07-02
18420تهران کردستان آپارتمانفروش1055,450,000870,000,0001393-06-27
18512تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1023,500,000357,000,0001393-06-27
18374تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001393-06-26
18376تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-06-26
18203تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393-06-25
18204تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393-06-25
18205تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1393-06-25
Page top