املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18420تهران کردستان آپارتمانفروش1055,450,000870,000,0001393-06-27
18512تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1023,500,000357,000,0001393-06-27
18374تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001393-06-26
18376تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-06-26
18203تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393-06-25
18204تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393-06-25
18205تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1393-06-25
18206تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-06-25
18016تهرانامیرآبادکلنگیفروش82515,000,00012,375,000,0001393-06-24
18022تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1575,000,000785,000,0001393-06-24
17593تهرانکردستاناداریفروش6814,000,000952,000,0001393-06-22
17357تهرانکردستان اداریفروش20017,500,0003,500,000,0001393-06-21
17371تهرانکردستان آپارتمانفروش22012,500,0002,750,000,0001393-06-21
17226تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001393-06-19
17227تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001393-06-19
17231تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1055,450,000570,000,0001393-06-19
15701تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1393-06-09
15698تهرانامیرآبادآپارتمانفروش906,900,000621,000,0001393-06-09
15699تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1907,200,0001,368,000,0001393-06-09
15523تهران كارگر شماليمغازهفروش3312,000,000396,000,0001393-06-09
15518تهران امیر آباد شمالیآپارتمانفروش1127,600,000851,200,0001393-06-07
15520تهران امیر آباد شمالیآپارتمانفروش1127,600,000851,200,0001393-06-07
14274تهرانامیرآباد - خیابان فاطمیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001392-08-14
14005تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش513,125,000250,000,0001392-05-21
13690تهرانامیرآباد - خیابان فاطمی غربیآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001392-01-25
13174تهراننبش جمالزاده شمالیمغازهفروش2910,000,000290,000,0001391-08-09
12972تهرانجمالزاده - نرسیده به بهارستاناداریفروش494,000,000196,000,0001391-07-08
12723تهرانامیرآباد - كارگر شمالیآپارتمانفروش643,000,000192,000,0001391-05-21
9670تهرانکارگر شماليآپارتمانپیش فروش603,300,000198,000,0001390-10-06
Page top