املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22078تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1247,600,000942,400,0001393-07-26
22079تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش686,720,000450,000,0001393-07-26
22080تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش825,800,000475,600,0001393-07-26
22081تهرانامیرآبادآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-07-26
21602تهرانامیر آبادآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393-07-22
21603تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1024,700,000479,400,0001393-07-22
21604تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش823,930,000320,000,0001393-07-22
21605تهرانامیرآباد - کردستانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001393-07-22
21606تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش606,670,000400,000,0001393-07-22
21607تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1056,950,000729,750,0001393-07-22
21656تهرانجمالزادهآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393-07-22
21426تهرانکردستانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-07-20
21298تهرانامیرآبادکلنگیفروش17710,000,0001,770,000,0001393-07-19
21299تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش645,500,000352,000,0001393-07-19
21162تهرانکردستانآپارتمانفروش1136,600,000745,800,0001393-07-17
21167تهرانکردستانآپارتمانفروش1958,000,0001,462,500,0001393-07-17
20894تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش856,500,000,0001393-07-14
20623تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001393-07-10
20625تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش676,300,000422,100,0001393-07-10
20627تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1127,300,000817,600,0001393-07-10
20400تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393-07-09
20361تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-07-08
20362تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1506,670,0001,000,000,0001393-07-08
20363تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393-07-08
20364تهرانکارگر شمالیمغازهفروش95کارشناسیکارشناسی1393-07-08
19495تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1564,200,000655,200,0001393-07-02
19496تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393-07-02
19497تهرانامیرآبادآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-07-02
19498تهرانسیندخت شمالی آپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393-07-02
19499تهرانامیر آباد شمالیاداریفروش785,000,000390,000,0001393-07-02
Page top