جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21656تهرانجمالزادهآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393/07/22
21426تهرانکردستانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/07/20
21298تهرانامیرآبادکلنگیفروش17710,000,0001,770,000,0001393/07/19
21299تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش645,500,000352,000,0001393/07/19
21162تهرانکردستانآپارتمانفروش1136,600,000745,800,0001393/07/17
21167تهرانکردستانآپارتمانفروش1958,000,0001,462,500,0001393/07/17
20894تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش856,500,000,0001393/07/14
20623تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001393/07/10
20625تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش676,300,000422,100,0001393/07/10
20627تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1127,300,000817,600,0001393/07/10
20400تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393/07/09
20361تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393/07/08
20362تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1506,670,0001,000,000,0001393/07/08
20363تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393/07/08
20364تهرانکارگر شمالیمغازهفروش95کارشناسیکارشناسی1393/07/08
19495تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1564,200,000655,200,0001393/07/02
19496تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393/07/02
19497تهرانامیرآبادآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393/07/02
19498تهرانسیندخت شمالی آپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393/07/02
19499تهرانامیر آباد شمالیاداریفروش785,000,000390,000,0001393/07/02
18420تهران کردستان آپارتمانفروش1055,450,000870,000,0001393/06/27
18512تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1023,500,000357,000,0001393/06/27
18374تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001393/06/26
18376تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/06/26
18203تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18204تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18205تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1393/06/25
18206تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/06/25
18016تهرانامیرآبادکلنگیفروش82515,000,00012,375,000,0001393/06/24
18022تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1575,000,000785,000,0001393/06/24
Page top