جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86179تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره842,300,00040,000,0001395/07/06
86117تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001395/07/06
86118تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/07/06
86116تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001395/07/06
86014تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1253,000,000100,000,0001395/07/05
85861تهرانسیندخت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00030,000,0001395/07/04
85860تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره705,000,0005,000,0001395/07/04
85839تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,335,000380,000,0001395/07/04
85693تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/07/01
85694تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/07/01
85692تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/01
85665تهرانامیرآباداداریرهن و اجاره1003,700,00050,000,0001395/07/01
85664تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن83110,000,0001395/07/01
85545تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001395/07/01
85546تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1389,200,0001,269,600,0001395/07/01
85544تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش837,000,000581,000,0001395/07/01
85451تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/29
85450تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره2003,000,00080,000,0001395/06/29
85452تهرانسیندخت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00030,000,0001395/06/29
85449تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/06/29
85249تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش726,100,000439,200,0001395/06/27
85160تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/06/25
85161تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/06/25
85045تهرانکارگر شمالیویلارهن و اجاره1273,000,00030,000,0001395/06/24
84824تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن160200,000,0001395/06/21
84610تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/06/18
84609تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/18
84517تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/06/17
84366تهرانامیرآبادآپارتمانرهن و اجاره2203,100,000100,000,0001395/06/16
84168تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00080,000,0001395/06/15
Page top