املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36976تهرانامیرآبادمستغلاتفروش12011,000,0001393-12-11
36321تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,300,000934,400,0001393-12-05
36322تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001393-12-05
36063تهرانامیرآباد آپارتمانفروش963,500,000336,000,0001393-12-02
36064تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش605,250,000315,000,0001393-12-02
35822تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1275,350,000679,450,0001393-11-30
35358تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17710,500,0001,858,500,0001393-11-26
35359تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001393-11-26
33798تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش986,200,000607,600,0001393-11-12
33799تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001393-11-12
33119تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1505,700,000855,000,0001393-11-06
32811تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش584,700,000272,600,0001393-11-04
32834تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-11-04
32253تهرانامیرآبادآپارتمانفروش854,240,000360,000,0001393-10-29
32269تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393-10-29
32115تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1097,300,000795,700,0001393-10-27
32098تهرانامیرآباد شمالیاداریفروش1007,300,000730,000,0001393-10-27
31775تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,200,000744,000,0001393-10-24
31378تهرانامیرآبادمستغلاتفروش30017,000,0005,100,000,0001393-10-21
31424تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش744,330,000320,000,0001393-10-21
31055تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1187,800,000920,400,0001393-10-18
31056تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1337,200,000957,600,0001393-10-18
31075تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1206,100,000732,000,0001393-10-18
31094تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1237,500,000922,500,0001393-10-18
30790تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001393-10-16
30866تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-10-16
30109تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001393-10-10
30165تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001393-10-10
29605تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393-10-07
29676تهرانامیرآبادویلافروش11412,000,0001,368,000,0001393-10-07
Page top