جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24145تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393/08/15
23940تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393/08/12
23936تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1325,700,000752,400,0001393/08/11
23729تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1105,350,000588,500,0001393/08/10
23526تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش564,300,000240,800,0001393/08/08
23527تهرانامیرآبادآپارتمانفروش686,620,000450,000,0001393/08/08
23528تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1234,200,000516,600,0001393/08/08
22528تهرانجمالزادهاداریفروش752,600,000195,000,0001393/07/29
22294تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393/07/28
22312تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش935,200,000480,000,0001393/07/28
22340تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/07/28
22149تهرانجمالزادهآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001393/07/27
22215تهرانجمالزادهکلنگیفروش1437,800,0001,115,400,0001393/07/27
22077تهرانامیرآبادآپارتمانفروش676,500,000435,500,0001393/07/26
22078تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1247,600,000942,400,0001393/07/26
22079تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش686,720,000450,000,0001393/07/26
22080تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش825,800,000475,600,0001393/07/26
22081تهرانامیرآبادآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/07/26
21602تهرانامیر آبادآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393/07/22
21603تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1024,700,000479,400,0001393/07/22
21604تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش823,930,000320,000,0001393/07/22
21605تهرانامیرآباد - کردستانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001393/07/22
21606تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش606,670,000400,000,0001393/07/22
21607تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1056,950,000729,750,0001393/07/22
21656تهرانجمالزادهآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393/07/22
21426تهرانکردستانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/07/20
21298تهرانامیرآبادکلنگیفروش17710,000,0001,770,000,0001393/07/19
21299تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش645,500,000352,000,0001393/07/19
21162تهرانکردستانآپارتمانفروش1136,600,000745,800,0001393/07/17
21167تهرانکردستانآپارتمانفروش1958,000,0001,462,500,0001393/07/17
Page top