جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31056تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1337,200,000957,600,0001393/10/18
31075تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1206,100,000732,000,0001393/10/18
31094تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1237,500,000922,500,0001393/10/18
30790تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001393/10/16
30866تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/10/16
30109تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001393/10/10
30165تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001393/10/10
29605تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393/10/07
29676تهرانامیرآبادویلافروش11412,000,0001,368,000,0001393/10/07
29490تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001393/10/06
29366تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1156,700,000760,000,0001393/10/05
29099تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1055,500,000575,000,0001393/10/03
29100تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش584,900,000284,200,0001393/10/03
29113تهرانامیرآبادآپارتمانفروش834,340,000360,000,0001393/10/03
29164تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393/10/03
28830تهرانامیرآبادآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/09/29
28427تهرانکارگر شمالیاداریفروش704,290,000300,000,0001393/09/26
28451تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001393/09/26
28197تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش826,100,000500,000,0001393/09/23
28198تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3325,500,000,0001393/09/23
28199تهرانکارگر شمالیاداریفروش906,700,000600,000,0001393/09/23
28218تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001393/09/23
27968تهرانامیرآبادمستغلاتفروش1209,000,0001393/09/20
27971تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1916,550,0001,250,000,0001393/09/20
28018تهرانکارگر شمالیمغازهفروش3356,800,0002,500,000,0001393/09/20
26908تهرانجمالزاده - نصرتآپارتمانفروش1374,452,000610,000,0001393/09/11
26927تهرانجمالزاده جنوبيآپارتمانفروش713,880,000275,000,0001393/09/11
26573تهرانجمالزادهمغازهفروش26500,000,0001393/09/09
26631تهرانجمالزادهاداریفروش604,700,000282,000,0001393/09/09
26447تهرانامیرآباد - فکوریآپارتمانفروش924,570,000420,000,0001393/09/08
Page top