املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37996تهرانامیرآبادآپارتمانفروش615,737,700350,000,0001393-12-23
37962تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2004,000,000800,000,0001393-12-20
37963تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-12-20
37800تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001393-12-19
37822تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش754,670,000350,000,0001393-12-19
37852تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393-12-19
36975تهرانامیرآبادآپارتمانفروش674,630,000310,000,0001393-12-11
36976تهرانامیرآبادمستغلاتفروش12011,000,0001393-12-11
36321تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,300,000934,400,0001393-12-05
36322تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001393-12-05
36063تهرانامیرآباد آپارتمانفروش963,500,000336,000,0001393-12-02
36064تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش605,250,000315,000,0001393-12-02
35822تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1275,350,000679,450,0001393-11-30
35358تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17710,500,0001,858,500,0001393-11-26
35359تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001393-11-26
33798تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش986,200,000607,600,0001393-11-12
33799تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001393-11-12
33119تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1505,700,000855,000,0001393-11-06
32811تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش584,700,000272,600,0001393-11-04
32834تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-11-04
32253تهرانامیرآبادآپارتمانفروش854,240,000360,000,0001393-10-29
32269تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393-10-29
32115تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1097,300,000795,700,0001393-10-27
32098تهرانامیرآباد شمالیاداریفروش1007,300,000730,000,0001393-10-27
31775تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,200,000744,000,0001393-10-24
31378تهرانامیرآبادمستغلاتفروش30017,000,0005,100,000,0001393-10-21
31424تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش744,330,000320,000,0001393-10-21
31055تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1187,800,000920,400,0001393-10-18
31056تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1337,200,000957,600,0001393-10-18
31075تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1206,100,000732,000,0001393-10-18
Page top