املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39108تهرانامیرآباد شمالیویلافروش1485,000,000740,000,0001394-01-24
39109تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-01-24
39111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1205,300,000800,000,0001394-01-24
38751تهرانجمالزادهآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394-01-20
38752تهرانجمالزادهآپارتمانفروش1055,900,000619,500,0001394-01-20
38806تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1245,242,000650,000,0001394-01-20
38790تهرانامیرآبادمغازهفروش4550,000,0002,250,000,0001394-01-20
38821تهرانجمالزادهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394-01-20
38588تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1394-01-18
38589تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394-01-18
38587تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-01-18
38615تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1084,100,000442,800,0001394-01-18
38471تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش902,500,000215,000,0001394-01-18
38336تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش123کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38337تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش976,500,000630,500,0001394-01-16
38243تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش824,300,000350,000,0001394-01-15
38242تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش901,300,000,0001394-01-15
38186تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393-12-26
38185تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1838,500,0001,555,500,0001393-12-26
38187تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1067,500,000795,000,0001393-12-26
38111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش654,925,000320,000,0001393-12-25
37994تهرانامیرآباد آپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-12-23
37995تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1237,800,000959,400,0001393-12-23
37996تهرانامیرآبادآپارتمانفروش615,737,700350,000,0001393-12-23
37962تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2004,000,000800,000,0001393-12-20
37963تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-12-20
37800تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001393-12-19
37822تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش754,670,000350,000,0001393-12-19
37852تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393-12-19
36975تهرانامیرآبادآپارتمانفروش674,630,000310,000,0001393-12-11
Page top