جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33799تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001393/11/12
33119تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1505,700,000855,000,0001393/11/06
32811تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش584,700,000272,600,0001393/11/04
32834تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/11/04
32253تهرانامیرآبادآپارتمانفروش854,240,000360,000,0001393/10/29
32269تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393/10/29
32115تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1097,300,000795,700,0001393/10/27
32098تهرانامیرآباد شمالیاداریفروش1007,300,000730,000,0001393/10/27
31775تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,200,000744,000,0001393/10/24
31378تهرانامیرآبادمستغلاتفروش30017,000,0005,100,000,0001393/10/21
31424تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش744,330,000320,000,0001393/10/21
31055تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1187,800,000920,400,0001393/10/18
31056تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1337,200,000957,600,0001393/10/18
31075تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1206,100,000732,000,0001393/10/18
31094تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1237,500,000922,500,0001393/10/18
30790تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001393/10/16
30866تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/10/16
30109تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001393/10/10
30165تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001393/10/10
29605تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393/10/07
29676تهرانامیرآبادویلافروش11412,000,0001,368,000,0001393/10/07
29490تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001393/10/06
29366تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1156,700,000760,000,0001393/10/05
29099تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1055,500,000575,000,0001393/10/03
29100تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش584,900,000284,200,0001393/10/03
29113تهرانامیرآبادآپارتمانفروش834,340,000360,000,0001393/10/03
29164تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393/10/03
28830تهرانامیرآبادآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/09/29
28427تهرانکارگر شمالیاداریفروش704,290,000300,000,0001393/09/26
28451تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001393/09/26
Page top