جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42075تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش934,000,000372,000,0001394/02/24
42079تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش50014,000,00014,000,000,0001394/02/24
41814تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001394/02/23
41815تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش565,200,000291,200,0001394/02/23
41816تهراندکتر قریبآپارتمانفروش1404,500,000630,000,0001394/02/23
41676تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1,24626,610,00014,000,000,0001394/02/22
41677تهرانامیرآبادآپارتمانفروش876,500,000565,500,0001394/02/22
41678تهرانامیرآباد - هفتمآپارتمانفروش1124,400,000492,800,0001394/02/22
41681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1334,700,000625,100,0001394/02/22
41683تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1416,500,000916,500,0001394/02/22
41686تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/02/22
41418تهرانجمالزادهآپارتمانفروش1353,330,000450,000,0001394/02/20
41301تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش904,225,000380,000,0001394/02/20
41321تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,400,000828,800,0001394/02/20
41322تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394/02/20
41333تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394/02/20
41409تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش2209,000,000900,000,0001394/02/20
41410تهرانجمالزادهآپارتمانفروش705,300,000371,000,0001394/02/20
41417تهرانجمالزادهآپارتمانفروش682,720,000185,000,0001394/02/20
41110تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش833,490,000290,000,0001394/02/17
41111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1115,670,000630,000,0001394/02/17
41112تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1327,200,000950,000,0001394/02/17
41113تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1007,200,000720,000,0001394/02/17
41132تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1373,700,000506,900,0001394/02/17
40900تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش634,800,000302,400,0001394/02/15
40901تهرانامیرآبادآپارتمانفروش957,300,000693,500,0001394/02/15
40909تهرانامیرآبادآپارتمانفروش2024,950,0001,000,000,0001394/02/15
40943تهرانجمالزاده - فرصتکلنگیفروش1708,000,000840,000,0001394/02/15
40944تهرانجمالزاده آپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394/02/15
40667تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش40014,500,0005,800,000,0001394/02/13
Page top