جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43533تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001394/03/06
43117تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,583,000394,980,0001394/03/04
43118تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش707,500,000525,000,0001394/03/04
43119تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/03/04
43120تهرانامیرآبادآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001394/03/04
42773تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش2006,800,000931,600,0001394/03/02
42774تهرانفرصت شیرازیآپارتمانفروش655,700,000370,500,0001394/03/02
42775تهرانجمالزادهآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394/03/02
42110تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1227,800,000951,600,0001394/02/27
42111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394/02/27
42113تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001394/02/27
42117تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1134,868,000550,000,0001394/02/27
42210تهرانجمالزادهمستغلاتفروش6817,342,0005,000,000,0001394/02/27
42211تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1115,350,000593,850,0001394/02/27
42073تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1008,300,000830,000,0001394/02/24
42074تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394/02/24
42075تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش934,000,000372,000,0001394/02/24
42079تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش50014,000,00014,000,000,0001394/02/24
41814تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001394/02/23
41815تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش565,200,000291,200,0001394/02/23
41816تهراندکتر قریبآپارتمانفروش1404,500,000630,000,0001394/02/23
41676تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1,24626,610,00014,000,000,0001394/02/22
41677تهرانامیرآبادآپارتمانفروش876,500,000565,500,0001394/02/22
41678تهرانامیرآباد - هفتمآپارتمانفروش1124,400,000492,800,0001394/02/22
41681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1334,700,000625,100,0001394/02/22
41683تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1416,500,000916,500,0001394/02/22
41686تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/02/22
41418تهرانجمالزادهآپارتمانفروش1353,330,000450,000,0001394/02/20
41301تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش904,225,000380,000,0001394/02/20
41321تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,400,000828,800,0001394/02/20
Page top