املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52046تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-05-31
51734تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28010,800,0001394-05-24
51739تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,500,000726,000,0001394-05-24
51709تهرانکردستانآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394-05-24
51708تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش37013,000,0001394-05-24
51420تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001394-05-21
51421تهرانامیرآبادآپارتمانفروش804,937,500395,000,0001394-05-21
51431تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394-05-21
51437تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3566,250,0002,225,000,0001394-05-21
51514تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش2407,800,0001,435,200,0001394-05-21
51518تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001394-05-21
51020تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1504,100,000615,000,0001394-05-17
50800تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394-05-14
50801تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394-05-14
50439تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-05-12
50440تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-05-12
50069تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394-05-10
49135تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش835,400,000448,200,0001394-05-03
49152تهرانامیرآبادآپارتمانفروش716,478,000460,000,0001394-05-03
48849تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001394-04-30
48713تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1809,000,0001,620,000,0001394-04-29
48560تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-04-25
48559تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش2,4805,500,00013,640,000,0001394-04-25
48565تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1277,800,000990,600,0001394-04-25
48238تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001394-04-22
48257تهرانجمالزادهکلنگیفروش7006,500,0003,217,500,0001394-04-22
48239تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394-04-22
48240تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-04-22
47992تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17517,000,0001,800,000,0001394-04-20
47682تهرانجمالزادهکلنگیفروش3907,500,0002,250,000,0001394-04-15
Page top