جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47992تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17517,000,0001,800,000,0001394/04/20
47682تهرانجمالزادهکلنگیفروش3907,500,0002,250,000,0001394/04/15
47659تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1146,200,000706,800,0001394/04/15
47660تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1407,200,0001,000,000,0001394/04/15
47393تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش50110,000,0003,600,000,0001394/04/13
47394تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001394/04/13
47395تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394/04/13
47414تهرانجمالزادهکلنگیفروش60012,000,0003,804,000,0001394/04/13
47023تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش15011,000,0001,254,000,0001394/04/08
47024تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1308,800,0001,144,000,0001394/04/08
47025تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش836,800,000564,400,0001394/04/08
46169تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394/04/02
46164تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/04/02
46163تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,500,000390,000,0001394/04/02
45803تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394/03/31
45804تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش827,500,000840,000,0001394/03/31
45811تهرانامیرآبادآپارتمانفروش843,511,000295,000,0001394/03/31
45018تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001394/03/24
45019تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/03/24
45027تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394/03/24
45031تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش24011,000,0001,947,000,0001394/03/24
44544تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1235,000,000615,000,0001394/03/19
44545تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394/03/19
44550تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394/03/19
43980تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1364,500,000612,000,0001394/03/11
43981تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001394/03/11
43998تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش845,300,000445,200,0001394/03/11
43999تهرانجمالزادهآپارتمانفروش873,300,000287,100,0001394/03/11
44001تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001394/03/11
44016تهرانجمالزاده - نصرتآپارتمانفروش1733,500,000605,500,0001394/03/11
Page top