جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50800تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394/05/14
50801تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394/05/14
50439تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/05/12
50440تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394/05/12
50069تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394/05/10
49135تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش835,400,000448,200,0001394/05/03
49152تهرانامیرآبادآپارتمانفروش716,478,000460,000,0001394/05/03
48849تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001394/04/30
48713تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1809,000,0001,620,000,0001394/04/29
48560تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/04/25
48559تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش2,4805,500,00013,640,000,0001394/04/25
48565تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1277,800,000990,600,0001394/04/25
48238تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001394/04/22
48257تهرانجمالزادهکلنگیفروش7006,500,0003,217,500,0001394/04/22
48239تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394/04/22
48240تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394/04/22
47992تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17517,000,0001,800,000,0001394/04/20
47682تهرانجمالزادهکلنگیفروش3907,500,0002,250,000,0001394/04/15
47659تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1146,200,000706,800,0001394/04/15
47660تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1407,200,0001,000,000,0001394/04/15
47393تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش50110,000,0003,600,000,0001394/04/13
47394تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001394/04/13
47395تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394/04/13
47414تهرانجمالزادهکلنگیفروش60012,000,0003,804,000,0001394/04/13
47023تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش15011,000,0001,254,000,0001394/04/08
47024تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1308,800,0001,144,000,0001394/04/08
47025تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش836,800,000564,400,0001394/04/08
46169تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394/04/02
46164تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/04/02
46163تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,500,000390,000,0001394/04/02
Page top