جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
55393تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش844,047,619340,000,0001394/06/28
54546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/06/21
54547تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/06/21
54565تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1188,500,0001,000,000,0001394/06/21
53740تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1227,500,000915,000,0001394/06/14
53741تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش145700,000,0001394/06/14
53742تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394/06/14
53774تهرانجمالزادهآپارتمانفروش1144,561,000520,000,0001394/06/14
53278تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001394/06/09
53279تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394/06/09
53280تهرانسیندختآپارتمانفروش1508,000,000480,000,0001394/06/09
52864تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394/06/07
52872تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20011,000,0002,783,000,0001394/06/07
52770تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17011,000,0001394/06/05
52781تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1036,500,000670,000,0001394/06/05
52789تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش883,318,000292,000,0001394/06/05
52329تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2309,500,0001394/06/02
52330تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/06/02
52338تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394/06/02
52024تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1546,300,000970,200,0001394/05/31
52025تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش965,100,000489,600,0001394/05/31
52046تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394/05/31
51734تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28010,800,0001394/05/24
51739تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,500,000726,000,0001394/05/24
51709تهرانکردستانآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394/05/24
51708تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش37013,000,0001394/05/24
51420تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001394/05/21
51421تهرانامیرآبادآپارتمانفروش804,937,500395,000,0001394/05/21
51431تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394/05/21
51437تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3566,250,0002,225,000,0001394/05/21
Page top