املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آرژانتین - ساعی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80817تهرانوزرااداریرهن90200,000,0001395/09/17
92497تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/09/15
90793تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره604,000,00050,000,0001395/09/15
92379تهرانوزرامستغلاترهن1,0001,800,000,0001395/09/14
92380تهرانورزاآپارتمانرهن و اجاره942,500,00045,000,0001395/09/14
92311تهرانولیعصر - ساعیمستغلاترهن و اجاره1,05050,000,000800,000,0001395/09/14
91800تهرانوزرامستغلاترهن و اجاره21028,000,000150,000,0001395/09/07
91565تهرانولیعصر - توانیرکلنگیفروش14816,500,0001395/09/03
91566تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش2636,000,0001,578,000,0001395/09/03
91476تهرانوزرااداریرهن110250,000,0001395/09/02
91475تهرانوزراآپارتمانرهن و اجاره1902,800,000150,000,0001395/09/02
91094تهرانتوانیرمغازهرهن و اجاره24020,000,000200,000,0001395/08/28
91068تهرانوزرااداریرهن70180,000,0001395/08/27
90891تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001395/08/26
90159تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره833,000,000100,000,0001395/08/20
90054تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانفروش1906,200,0001,178,000,0001395/08/20
89778تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره2103,500,000200,000,0001395/08/18
89777تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره723,500,00035,000,0001395/08/18
89673تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانرهن و اجاره1402,500,000200,000,0001395/08/17
89456تهرانولیعصر - ساعیمستغلاترهن و اجاره24018,000,000200,000,0001395/08/13
89308تهرانبخارستاداریرهن و اجاره703,000,00020,000,0001395/08/12
89180تهرانتوانیرآپارتمانرهن و اجاره1303,100,00030,000,0001395/08/11
89156تهرانبخارستاداریرهن3201,000,000,0001395/08/11
88952تهرانوزرااداریرهن65100,000,0001395/08/09
88951تهرانوزرااداریرهن و اجاره2065,300,000100,000,0001395/08/09
88851تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن68240,000,0001395/08/09
88845تهرانآرژانتین اداریرهن و اجاره1226,000,00060,000,0001395/08/09
88581تهرانبخارستاداریرهن و اجاره1104,000,00020,000,0001395/08/05
88348تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانرهن و اجاره2255,000,000100,000,0001395/08/03
88248تهرانآرژانتینآپارتمانرهن150500,000,0001395/08/03
Page top