جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59772تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/08/17
58755تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش2006,000,0001,200,000,0001394/08/05
58072تهرانآرژانتینآپارتمانفروش2207,000,0001,540,000,0001394/07/27
58105تهرانآرژانتینآپارتمانفروش1947,000,0001,358,000,0001394/07/27
57814تهرانآرژانتینآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394/07/25
52145تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1488,000,0001,184,000,0001394/06/01
52146تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1606,900,0001,104,000,0001394/06/01
50631تهرانبلوار بیهقیمستغلاتفروش86920,000,0006,000,000,0001394/05/13
48133تهرانولیعصر - ساعیکلنگیفروش48980,320,00020,000,000,0001394/04/22
48134تهرانولیعصر - ساعیکلنگیفروش26013,000,0002,000,000,0001394/04/22
46515تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1394/04/04
44316تهرانولیعصر - ساعیکلنگیفروش25016,250,00013,000,000,0001394/03/17
44122تهرانولیعصر - پارک ساعیکلنگیفروش1,25016,250,0001394/03/12
44123تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش1404,714,000660,000,0001394/03/12
43362تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش11810,500,0001,239,000,0001394/03/05
41282تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش989,500,000931,000,0001394/02/20
40819تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش1526,000,000912,000,0001394/02/14
40821تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001394/02/14
39977تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001394/02/01
39744تهرانولیعصر - پارک ساعیکلنگیفروش29015,000,0001,965,000,0001394/01/30
39531تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش2006,000,0001,200,000,0001394/01/27
38926تهرانولیعصر - پارک ساعیکلنگیفروش84020,000,00016,800,000,0001394/01/23
30906تهرانولیعصر - پارک ساعیکلنگیفروش17018,000,00014,400,000,0001393/10/16
23515تهرانآرژانتینمغازهفروش2527,000,000675,000,0001393/08/08
22280تهرانآرژانتینآپارتمانفروش1186,000,000708,000,0001393/07/28
21586تهرانآرژانتینمستغلاتفروش320کارشناسیکارشناسی1393/07/22
21587تهرانآرژانتیناداریفروش1209,000,0001,080,000,0001393/07/22
21284تهرانآرژانتیناداریفروش658,700,000565,500,0001393/07/19
20083تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش887,000,000616,000,0001393/07/07
19685تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1955,000,000975,000,0001393/07/05
Page top