املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آرژانتین - ساعی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88951تهرانوزرااداریرهن و اجاره2065,300,000100,000,0001395/08/09
88851تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن68240,000,0001395/08/09
88845تهرانآرژانتین اداریرهن و اجاره1226,000,00060,000,0001395/08/09
88581تهرانبخارستاداریرهن و اجاره1104,000,00020,000,0001395/08/05
88348تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانرهن و اجاره2255,000,000100,000,0001395/08/03
88248تهرانآرژانتینآپارتمانرهن150500,000,0001395/08/03
88262تهرانپارک ساعیاداریرهن و اجاره708,000,00050,000,0001395/08/03
88083تهرانولیعصر - توانیراداریرهن150525,000,0001395/08/02
86848تهرانوزرامستغلاترهن و اجاره1,38080,000,0001,500,000,0001395/07/14
86732تهرانوليعصر - توانیرمستغلاترهن و اجاره45018,000,000200,000,0001395/07/13
85784تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش13510,800,0001,458,000,0001395/07/03
73957تهرانتوانیرآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001395-03-26
73542تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1625,500,000891,000,0001395-02-07
73411تهرانبخارستاداریفروش1309,500,0001,235,000,0001395-02-06
73239تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1228,300,0001,012,600,0001395-02-05
73248تهرانآرژانتین - وزراآپارتمانفروش11475,000,000855,000,0001395-02-05
72691تهرانآرژانتین - الوند اداریفروش14011,500,0001,610,000,0001395-01-30
72478تهرانآرژانتینآپارتمانفروش2156,000,0001,290,000,0001395-01-26
69935تهرانآرژانتینآپارتمانفروش136کارشناسیکارشناسی1394-12-05
65351تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش1756,800,0001,190,000,0001394-10-15
65352تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش1625,500,000891,000,0001394-10-15
63271تهرانآرژانتین - ساعیآپارتمانفروش1955,000,000975,000,0001394-09-25
62391تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394-09-15
60069تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1515,500,000830,500,0001394-08-19
59772تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-08-17
58755تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش2006,000,0001,200,000,0001394-08-05
58072تهرانآرژانتینآپارتمانفروش2207,000,0001,540,000,0001394-07-27
58105تهرانآرژانتینآپارتمانفروش1947,000,0001,358,000,0001394-07-27
57814تهرانآرژانتینآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394-07-25
52145تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1488,000,0001,184,000,0001394-06-01
Page top