جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84374تهرانبخارستآپارتمانرهن و اجاره732,200,00020,000,0001395/06/16
84181تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره17010,000,000100,000,0001395/06/15
83996تهرانوزراآپارتمانرهن و اجاره1042,500,00050,000,0001395/06/13
83936تهرانآرژانتین - الوندآپارتمانرهن115230,000,0001395/06/13
83544تهرانوزرااداریرهن و اجاره25010,000,000100,000,0001395/06/09
83287تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000100,000,0001395/06/07
83283تهرانبلوار بیهقیاداریرهن و اجاره752,500,00025,000,0001395/06/07
83252تهرانوزرااداریرهن و اجاره2167,000,00050,000,0001395/06/07
83141تهرانولیعصر - ساعیآپارتماناجاره9810,000,0001395/06/04
82958تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره853,500,00040,000,0001395/06/02
82910تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره853,500,00035,000,0001395/06/02
82750تهرانمیدان آرژانتیناداریرهن و اجاره754,500,00050,000,0001395/06/01
82724تهرانبخارست مستغلاترهن1,5666,500,000,0001395/05/31
81945تهرانآرژانتینمستغلاترهن و اجاره2,000,000300,000,0002,000,000,0001395/05/24
80679تهرانولیعصر - توانیر مستغلاترهن و اجاره60020,000,000200,000,0001395/05/13
79875تهرانولیعصر - ساعیمستغلاترهن و اجاره24020,000,000200,000,0001395/05/04
73957تهرانتوانیرآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001395/03/26
73542تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1625,500,000891,000,0001395/02/07
73411تهرانبخارستاداریفروش1309,500,0001,235,000,0001395/02/06
73239تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1228,300,0001,012,600,0001395/02/05
73248تهرانآرژانتین - وزراآپارتمانفروش11475,000,000855,000,0001395/02/05
72691تهرانآرژانتین - الوند اداریفروش14011,500,0001,610,000,0001395/01/30
72478تهرانآرژانتینآپارتمانفروش2156,000,0001,290,000,0001395/01/26
69935تهرانآرژانتینآپارتمانفروش136کارشناسیکارشناسی1394/12/05
65351تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش1756,800,0001,190,000,0001394/10/15
65352تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانفروش1625,500,000891,000,0001394/10/15
63271تهرانآرژانتین - ساعیآپارتمانفروش1955,000,000975,000,0001394/09/25
62391تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/09/15
60069تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1515,500,000830,500,0001394/08/19
59772تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/08/17
Page top