جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88083تهرانولیعصر - توانیراداریرهن150525,000,0001395/08/02
87632تهرانوزرا اداریرهن و اجاره1042,700,00050,000,0001395/07/26
87631تهرانوزراآپارتمانرهن و اجاره962,700,00050,000,0001395/07/26
87460تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره708,000,00050,000,0001395/07/25
87187تهرانبخارستآپارتمانرهن و اجاره10810,000,00050,000,0001395/07/19
87081تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره1705,500,000100,000,0001395/07/18
87086تهرانبخارستاداریرهن و اجاره1401,500,000200,000,0001395/07/18
86969تهرانبخارستاداریرهن140220,000,0001395/07/15
86970تهرانوزرااداریرهن و اجاره1605,100,00020,000,0001395/07/15
80817تهرانوزرااداریرهن90200,000,0001395/07/15
86848تهرانوزرامستغلاترهن و اجاره1,38080,000,0001,500,000,0001395/07/14
86849تهرانوزرااداریرهن و اجاره704,500,00060,000,0001395/07/14
86732تهرانوليعصر - توانیرمستغلاترهن و اجاره45018,000,000200,000,0001395/07/13
86497تهرانآرژانتیناداریرهن140250,000,0001395/07/10
86329تهرانآرژانتینآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/07/08
86302تهرانوزرااداریرهن و اجاره1256,000,00030,000,0001395/07/06
86222تهرانتوانیراداریرهن100200,000,0001395/07/06
86221تهرانتوانیراداریرهن و اجاره1303,500,00030,000,0001395/07/06
86023تهرانبخارستاداریرهن و اجاره884,300,00040,000,0001395/07/05
79864تهرانآرژانتینآپارتمانرهن370280,000,0001395/07/04
86006تهرانوزرااداریرهن و اجاره1256,000,00030,000,0001395/07/04
86001تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000100,000,0001395/07/04
85784تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش13510,800,0001,458,000,0001395/07/03
85681تهرانبخارستاداریرهن و اجاره803,000,00040,000,0001395/07/01
85669تهرانالوندآپارتمانرهن114200,000,0001395/07/01
85163تهرانالوندآپارتمانرهن و اجاره2066,000,000100,000,0001395/06/25
84853تهرانبخارستاداریرهن و اجاره1346,000,000100,000,0001395/06/21
84634تهرانبخارستاداریرهن و اجاره10810,000,00050,000,0001395/06/18
84631تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره603,800,00030,000,0001395/06/18
84619تهرانآرژانتینمغازهاجاره15260,000,0001395/06/18
Page top