املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86507تهرانمیرزاباباییآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00050,000,0001395/07/11
86387تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش686,900,000469,200,0001395/07/10
86392تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001395/07/10
86391تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395/07/10
86386تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1474,850,000712,950,0001395/07/10
86385تهرانپونکآپارتمانفروش956,350,000603,250,0001395/07/10
86202تهرانمیرزاباباییمغازهرهن و اجاره4750,000,00050,000,0001395/07/06
86200تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره86100,00090,000,0001395/07/06
86198تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن و اجاره1352,000,00050,000,0001395/07/06
86146تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش846,800,000571,200,0001395/07/06
86145تهرانپونکآپارتمانفروش885,700,000501,600,0001395/07/06
86144تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1944,125,000800,000,0001395/07/06
86041تهرانپونکمغازهرهن و اجاره6724,000,000300,000,0001395/07/05
85855تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1255,800,0001395/07/04
85834تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش635,500,000346,500,0001395/07/04
85854تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش615,900,000360,000,0001395/07/04
85828تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش745,200,000384,800,0001395/07/04
85827تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش995,200,000514,000,0001395/07/04
85594تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش843,400,000285,600,0001395/06/31
85533تهرانپونککلنگیفروش20014,000,0001395/06/31
85530تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395/06/31
85532تهرانباغ ملیآپارتمانفروش773,900,000300,300,0001395/06/31
85531تهرانپونکآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395/06/31
85289تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395/06/27
85241تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش916,500,000591,500,0001395/06/27
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/06/23
84832تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش673,700,000248,000,0001395/06/21
84737تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001395/06/20
84712تهرانعدل جنوبیآپارتمانفروش1115,100,000566,100,0001395/06/20
83639تهرانپونکآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395/06/10
Page top