جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79845تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش906,100,000549,000,0001395/05/04
79844تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1407,857,0001,100,000,0001395/05/04
79824تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001395/05/04
75073تهرانپونک - گلزارتجاریرهن120650,000,0001395/05/02
79701تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش884,600,000404,800,0001395/05/02
79681تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001395/05/02
79680تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش763,947,000300,000,0001395/05/02
79536تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1456,200,000899,000,0001395/04/30
79513تهرانپونکآپارتمانفروش124221,700275,000,0001395/04/30
79512تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش855,800,000493,000,0001395/04/30
79169تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش927,410,000830,000,0001395/04/28
79165تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001395/04/28
79164تهرانسردار جنگل آپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001395/04/28
78495تهرانپونکآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395/04/22
78486تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001395/04/22
78485تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش906,100,000549,000,0001395/04/22
78186تهرانایران زمینآپارتمانفروش1346,500,000871,000,0001395/04/20
78174تهرانپونکآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395/04/20
76430تهرانشهرک کوهسارآپارتمانفروش1304,300,000560,000,0001395/03/25
75686تهرانپونکآپارتمانفروش806,200,000496,000,0001395/03/17
75675تهرانمیرزاباباییآپارتمانفروش895,200,000462,800,0001395/03/17
75620تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش836,200,000514,600,0001395/03/16
75617تهرانبلور عدلآپارتمانفروش856,400,000544,000,0001395/03/16
75215تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1215,200,000629,200,0001395/03/10
75200تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001395/03/10
75201تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001395/03/10
74784تهرانایران زمین آپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001395/03/04
74787تهرانپونکآپارتمانفروش648,500,000544,000,0001395/03/04
74083تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395/02/13
74084تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش664,400,000290,000,0001395/02/13
Page top