جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84036تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/06/14
83985تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره1421,200,00070,000,0001395/06/13
83947تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره681,200,00035,000,0001395/06/13
83946تهرانبر چهار دیواریاداریرهن و اجاره602,000,00020,000,0001395/06/13
83846تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن7870,000,0001395/06/11
83839تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00090,000,0001395/06/11
83838تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/11
83719تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره671,500,00010,000,0001395/06/10
83718تهرانسردار جنگلاداریرهن و اجاره1605,000,000100,000,0001395/06/10
83676تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن و اجاره93600,00080,000,0001395/06/10
83666تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره61850,00045,000,0001395/06/10
83639تهرانپونکآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395/06/10
83637تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش743,918,000290,000,0001395/06/10
83635تهرانپونکآپارتمانفروش1527,000,0001,064,000,0001395/06/10
83605تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83604تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره722,000,00030,000,0001395/06/09
83602تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره671,000,00030,000,0001395/06/09
83600تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن132115,000,0001395/06/09
83489تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83488تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن6555,000,0001395/06/09
83487تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/06/09
83425تهرانسیمون بولیوارمغازهرهن و اجاره401,000,00045,000,0001395/06/08
83423تهرانپونکمغازهرهن و اجاره65کارشناسیکارشناسی1395/06/08
83101تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره722,000,00030,000,0001395/06/08
83303تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره701,300,00015,000,0001395/06/07
83302تهرانپیامبر شرقیآپارتمانرهن85130,000,0001395/06/07
83202تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1004,677,000290,000,0001395/06/06
83201تهرانپونک - تیراژهآپارتمانفروش525,000,000260,000,0001395/06/06
83133تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن135130,000,0001395/06/04
83099تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره63920,00040,000,0001395/06/03
Page top