جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/06/23
84980تهرانسردار جنگلمغازهرهن30130,000,0001395/06/23
84892تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره852,000,00035,000,0001395/06/21
84891تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره1503,500,00030,000,0001395/06/21
84851تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن و اجاره1351,500,000100,000,0001395/06/21
84843تهرانپونکمغازهرهن و اجاره558,000,000100,000,0001395/06/21
84842تهرانپونک - گلزارآپارتمانرهن و اجاره1402,000,00050,000,0001395/06/21
84832تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش673,700,000248,000,0001395/06/21
84780تهرانسردار جنگلاداریرهن و اجاره702,000,00020,000,0001395/06/20
84759تهرانمیرزاباباییاداریرهن و اجاره702,000,00060,000,0001395/06/20
84758تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن105150,000,0001395/06/20
84737تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001395/06/20
84712تهرانعدل جنوبیآپارتمانفروش1115,100,000566,100,0001395/06/20
84666تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره1421,200,00070,000,0001395/06/18
84665تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره75250,00060,000,0001395/06/18
84624تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره811,500,00020,000,0001395/06/18
84524تهرانپونک شمالیآپارتمانرهن168200,000,0001395/06/17
84429تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره652,000,00015,000,0001395/06/16
84180تهرانسردار جنگلمستغلاترهن و اجاره1385,200,00070,000,0001395/06/15
84186تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره641,550,00020,000,0001395/06/15
84052تهرانسیمون بولیوارمغازهرهن و اجاره1209,000,000150,000,0001395/06/14
84051تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره701,300,00035,000,0001395/06/14
84050تهرانبلوار میرزاباباییآپارتمانرهن و اجاره2725,200,00070,000,0001395/06/14
84036تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/06/14
83985تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره1421,200,00070,000,0001395/06/13
83947تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره681,200,00035,000,0001395/06/13
83946تهرانبر چهار دیواریاداریرهن و اجاره602,000,00020,000,0001395/06/13
83846تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن7870,000,0001395/06/11
83839تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00090,000,0001395/06/11
83838تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/11
Page top