جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16486تهرانمیرزا باباییمغازهفروش13040,000,0005,200,000,0001393-06-15
16485تهرانبلوار کمالی آپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001393-06-15
16470تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393-06-15
16462تهرانپونکآپارتمانفروش684,000,000274,000,0001393-06-15
16450تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1046,700,000696,800,0001393-06-15
16448تهرانپونکآپارتمانفروش785,400,000421,200,0001393-06-15
16438تهرانپونکآپارتمانفروش925,200,000487,400,0001393-06-15
16432تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش944,500,000420,000,0001393-06-15
16418تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393-06-15
16419تهرانحکیم غرب اداریفروش686,200,000421,600,0001393-06-15
16417تهرانمیرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393-06-15
16267تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش544,814,815260,000,0001393-06-13
16240تهرانپونکآپارتمانفروش684,300,000292,400,0001393-06-13
16239تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش554,000,000220,000,0001393-06-13
16231تهرانپونکآپارتمانفروش1204,250,000510,000,0001393-06-13
15861تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش984,081,633400,000,0001393-06-11
15873تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش746,800,000503,200,0001393-06-11
15918تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش754,093,333307,000,0001393-06-11
15820تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش907,300,000657,000,0001393-06-10
15819تهرانبلوار کمالیآپارتمانپیش فروش1626,300,0001,020,600,0001393-06-10
15818تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001393-06-10
15816تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-06-10
15815تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش796,700,000529,300,0001393-06-10
15806تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393-06-10
15805تهرانسردار جنگل اداریفروش507,000,000350,000,0001393-06-10
15804تهرانپونکآپارتمانفروش1234,000,000492,000,0001393-06-10
15789تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-06-10
15790تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1067,300,000773,800,0001393-06-10
15489تهرانبلوار کمالی پونکآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-06-06
15491تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1324,300,000567,000,0001393-06-06
Page top