املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21634تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1104,200,000462,000,0001393-07-22
21635تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش664,500,000297,000,0001393-07-22
21636تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش858,000,000680,000,0001393-07-22
21637تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001393-07-22
21638تهرانپیامبرآپارتمانفروش1604,600,000736,000,0001393-07-22
21639تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1405,900,000826,000,0001393-07-22
21640تهرانپیامبرآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001393-07-22
21641تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-07-22
21642تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش795,065,000400,000,0001393-07-22
21643تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393-07-22
21644تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش773,835,000295,000,0001393-07-22
21301تهرانپیامبرمغازهفروش019,100,000601,650,0001393-07-19
21335تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش1155,600,000644,000,0001393-07-19
21342تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1104,460,000490,000,0001393-07-19
18761تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش553,600,000198,000,0001393-07-12
20695تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1466,000,000876,000,0001393-07-12
20717تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393-07-12
20722تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393-07-12
20682تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش683,500,000239,750,0001393-07-11
20679تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش754,470,000335,000,0001393-07-10
20672تهرانسیمون بولیوارآپارتمانپیش فروش1145,500,000627,000,0001393-07-10
20673تهرانپونکاداریفروش4017,000,000680,000,0001393-07-10
20674تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001393-07-10
20675تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1256,600,000825,000,0001393-07-10
20676تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش565,700,000319,200,0001393-07-10
20677تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1274,600,000584,200,0001393-07-10
20678تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش8950,560,000450,000,0001393-07-10
20680تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش654,950,000321,750,0001393-07-10
20681تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1065,600,000593,600,0001393-07-10
20683تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001393-07-10
Page top