املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19858تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1128,500,000649,600,0001393-07-06
19788تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-07-05
19789تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش753,520,000264,000,0001393-07-05
19529تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش843,460,000290,000,0001393-07-03
19530تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1404,750,000665,000,0001393-07-03
19531تهرانپیامبرآپارتمانفروش823,780,000310,000,0001393-07-03
19532تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش985,850,000573,300,0001393-07-03
19533تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش765,330,000405,000,0001393-07-03
19534تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393-07-03
19535تهرانپونککلنگیفروش20011,000,0002,200,000,0001393-07-03
19536تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001393-07-03
19537تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001393-07-03
18764تهرانپونکآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001393-06-29
18760تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-06-29
18762تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1403,600,000504,000,0001393-06-29
18763تهرانپونکآپارتمانفروش626,450,000399,900,0001393-06-29
18766تهرانپونکآپارتمانفروش1024,300,000438,600,0001393-06-29
18768تهرانپونکآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-06-29
18769تهرانپونکآپارتمانفروش575,500,000313,500,0001393-06-29
18770تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش845,400,000453,600,0001393-06-29
18816تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش704,714,286330,000,0001393-06-29
18817تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش814,080,000330,000,0001393-06-29
18818تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش724,800,000345,600,0001393-06-29
18452تهرانپونکآپارتمانفروش966,200,000592,200,0001393-06-27
18454تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش753,700,000277,500,0001393-06-27
18483تهرانایرانپارسآپارتمانفروش563,950,000220,000,0001393-06-27
18501تهرانپونکآپارتمانفروش1186,300,000743,400,0001393-06-27
18068تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001393-06-25
18080تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-06-25
18235تهرانپونکآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001393-06-25
Page top