جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15816تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393/06/10
15815تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش796,700,000529,300,0001393/06/10
15806تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393/06/10
15805تهرانسردار جنگل اداریفروش507,000,000350,000,0001393/06/10
15804تهرانپونکآپارتمانفروش1234,000,000492,000,0001393/06/10
15789تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/06/10
15790تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1067,300,000773,800,0001393/06/10
15489تهرانبلوار کمالی پونکآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/06/06
15491تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1324,300,000567,000,0001393/06/06
15442تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش673,760,000252,000,0001393/06/04
15432تهران اشرفي اصفهانیآپارتمانفروش606,800,000408,000,0001393/06/04
14949تهرانپونک - خیابان حیدری مقدمآپارتمانفروش964,800,000460,800,0001393/03/06
14774تهرانخیابان ٣٥ متری گلستانآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/02/06
14743تهرانپونک - خیابان فکوریآپارتمانفروش693,900,000268,000,0001393/01/31
14630تهرانپونک - بلوار 35 متری گلستانآپارتمانفروش703,570,000250,000,0001392/12/14
14409تهرانپونک - خیابان سردارجنگلآپارتمانفروش653,850,000252,000,0001392/10/16
13822تهرانپونک - خیابان فکوریآپارتمانفروش754,500,000340,000,0001392/03/05
13435تهرانپونک - بلوار همیلاآپارتمانفروش843,300,000275,550,0001391/10/26
13289تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1455,000,000725,000,0001391/09/20
13118تهرانپونک - فكوریآپارتمانفروش663,200,000213,000,0001391/07/23
12969تهرانپونک - هميلا آپارتمانفروش1393,000,000417,000,0001391/06/28
12780تهرانپونك - خ نسيم شمالیآپارتمانفروش814,250,000344,250,0001391/06/01
12724تهرانپونک - سردار جنگلآپارتمانفروش1163,450,000400,000,0001391/05/21
12528تهرانچهار ديواریمستغلاتفروش603,450,000207,000,0001391/05/20
12691تهرانانتهای اشرفی اصفهانیزمینفروش2105,714,0001,200,000,0001391/05/15
12435تهرانپونک - سردار جنگلاداریفروش1704,000,000680,000,0001391/04/04
12412تهران بلوار هميلا آپارتمانفروش1303,400,000442,000,0001391/04/03
12186تهرانپونک - حصارکمستغلاتفروش1001,000,000400,000,0001391/01/17
12131تهرانپونکاداریفروش854,000,000340,000,0001390/11/17
12123تهرانپونك آپارتمانفروش1192,850,000339,150,0001390/11/15
Page top