املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21377تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش623,300,000205,000,0001393-07-30
22439تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش954,950,000470,250,0001393-07-29
22438تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش964,800,000460,800,0001393-07-29
22440تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش686,700,000455,600,0001393-07-29
22444تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393-07-29
22455تهرانپونکآپارتمانفروش966,500,000624,000,0001393-07-29
22462تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش724,300,000310,000,0001393-07-29
22481تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1083,700,000399,600,0001393-07-29
22517تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش504,760,000238,000,0001393-07-29
22179تهرانستاری _ پیامبرآپارتمانفروش635,200,000327,600,0001393-07-27
22180تهرانپونک _ ستاریآپارتمانفروش1205,600,000672,000,0001393-07-27
22181تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش555,970,000328,000,0001393-07-27
22182تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-07-27
22090تهرانپونک - ایران زمین آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-07-26
22091تهرانپونک - بوستانآپارتمانفروش903,850,000346,500,0001393-07-26
22092تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393-07-26
22093تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش17635,000,0001393-07-26
22102تهرانپونک - بلوار عدلمستغلاتفروش13212,000,0001393-07-26
22103تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش1446,000,000864,000,0001393-07-26
22108تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش784,700,000367,000,0001393-07-26
22109تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393-07-26
22110تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش914,000,000364,000,0001393-07-26
22111تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393-07-26
22113تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-07-26
22114تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش584,827,586280,000,0001393-07-26
21628تهرانپونک _ میرزاباباییاداریفروش1357,000,000945,000,0001393-07-22
21629تهرانپونکآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001393-07-22
21630تهرانپونکاداریفروش756,000,000450,000,0001393-07-22
21631تهرانپونکمستغلاتفروش1253,000,000,0001393-07-22
21632تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش654,300,000279,500,0001393-07-22
Page top