جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17528تهرانپونکآپارتمانفروش1556,400,000992,000,0001393/06/22
17529تهرانپونکآپارتمانفروش1556,400,000992,000,0001393/06/22
17530تهرانپیامبرآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393/06/22
17531تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393/06/22
17533تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001393/06/22
17535تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1224,550,000550,000,0001393/06/22
17537تهرانپونکآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001393/06/22
17569تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1065,500,000583,000,0001393/06/22
16492تهرانبلوار کمالی آپارتمانفروش1207,200,000864,000,0001393/06/15
16486تهرانمیرزا باباییمغازهفروش13040,000,0005,200,000,0001393/06/15
16485تهرانبلوار کمالی آپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001393/06/15
16470تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393/06/15
16462تهرانپونکآپارتمانفروش684,000,000274,000,0001393/06/15
16450تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1046,700,000696,800,0001393/06/15
16448تهرانپونکآپارتمانفروش785,400,000421,200,0001393/06/15
16438تهرانپونکآپارتمانفروش925,200,000487,400,0001393/06/15
16432تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش944,500,000420,000,0001393/06/15
16418تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393/06/15
16419تهرانحکیم غرب اداریفروش686,200,000421,600,0001393/06/15
16417تهرانمیرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393/06/15
16267تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش544,814,815260,000,0001393/06/13
16240تهرانپونکآپارتمانفروش684,300,000292,400,0001393/06/13
16239تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش554,000,000220,000,0001393/06/13
16231تهرانپونکآپارتمانفروش1204,250,000510,000,0001393/06/13
15861تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش984,081,633400,000,0001393/06/11
15873تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش746,800,000503,200,0001393/06/11
15918تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش754,093,333307,000,0001393/06/11
15820تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش907,300,000657,000,0001393/06/10
15819تهرانبلوار کمالیآپارتمانپیش فروش1626,300,0001,020,600,0001393/06/10
15818تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001393/06/10
Page top