املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18761تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش553,600,000198,000,0001393-07-12
20695تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1466,000,000876,000,0001393-07-12
20717تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393-07-12
20722تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393-07-12
20682تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش683,500,000239,750,0001393-07-11
20679تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش754,470,000335,000,0001393-07-10
20672تهرانسیمون بولیوارآپارتمانپیش فروش1145,500,000627,000,0001393-07-10
20673تهرانپونکاداریفروش4017,000,000680,000,0001393-07-10
20674تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001393-07-10
20675تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1256,600,000825,000,0001393-07-10
20676تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش565,700,000319,200,0001393-07-10
20677تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1274,600,000584,200,0001393-07-10
20678تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش8950,560,000450,000,0001393-07-10
20680تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش654,950,000321,750,0001393-07-10
20681تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1065,600,000593,600,0001393-07-10
20683تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001393-07-10
20381تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001393-07-09
20382تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1007,250,000725,000,0001393-07-09
20383تهرانپونک _ بلوارعدلآپارتمانفروش927,250,000667,000,0001393-07-09
20384تهرانپونک _ میرزاباباییآپارتمانفروش754,670,000350,000,0001393-07-09
19844تهرانپونکآپارتمانفروش564,000,000224,000,0001393-07-06
19845تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش955,100,000484,500,0001393-07-06
19846تهرانسردار جنگلاداریفروش1005,300,000530,000,0001393-07-06
19847تهرانپونکآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393-07-06
19848تهرانپونکآپارتمانفروش644,375,000280,000,0001393-07-06
19849تهرانپونکآپارتمانفروش865,700,000490,200,0001393-07-06
19850تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1938,500,0001,640,500,0001393-07-06
19851تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش605,700,000342,000,0001393-07-06
19852تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1255,350,000668,750,0001393-07-06
19853تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001393-07-06
Page top