جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18762تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1403,600,000504,000,0001393/06/29
18763تهرانپونکآپارتمانفروش626,450,000399,900,0001393/06/29
18766تهرانپونکآپارتمانفروش1024,300,000438,600,0001393/06/29
18768تهرانپونکآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393/06/29
18769تهرانپونکآپارتمانفروش575,500,000313,500,0001393/06/29
18770تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش845,400,000453,600,0001393/06/29
18816تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش704,714,286330,000,0001393/06/29
18817تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش814,080,000330,000,0001393/06/29
18818تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش724,800,000345,600,0001393/06/29
18452تهرانپونکآپارتمانفروش966,200,000592,200,0001393/06/27
18454تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش753,700,000277,500,0001393/06/27
18483تهرانایرانپارسآپارتمانفروش563,950,000220,000,0001393/06/27
18501تهرانپونکآپارتمانفروش1186,300,000743,400,0001393/06/27
18068تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001393/06/25
18080تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/06/25
18235تهرانپونکآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001393/06/25
18236تهرانپونکآپارتمانفروش514,235,294216,000,0001393/06/25
18237تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/06/25
18238تهرانپیامبرآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001393/06/25
18240تهرانپونکآپارتمانفروش885,300,000466,400,0001393/06/25
18241تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش784,550,000354,900,0001393/06/25
18242تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001393/06/25
18243تهرانپیامبرآپارتمانفروش454,800,000216,000,0001393/06/25
17527تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش895,300,000471,700,0001393/06/22
17528تهرانپونکآپارتمانفروش1556,400,000992,000,0001393/06/22
17529تهرانپونکآپارتمانفروش1556,400,000992,000,0001393/06/22
17530تهرانپیامبرآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393/06/22
17531تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393/06/22
17533تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001393/06/22
17535تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1224,550,000550,000,0001393/06/22
Page top