املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23730تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001393-08-10
23735تهرانپونکآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-08-10
22861تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش744,200,000310,800,0001393-08-04
22802تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش33200,000,0001393-08-03
22788تهرانایرانپارسآپارتمانفروش475,100,000240,000,0001393-08-03
22798تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش724,860,000350,000,0001393-08-03
22799تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش565,280,000295,000,0001393-08-03
22800تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393-08-03
22801تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1409,000,0001,260,000,0001393-08-03
21377تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش623,300,000205,000,0001393-07-30
22439تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش954,950,000470,250,0001393-07-29
22438تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش964,800,000460,800,0001393-07-29
22440تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش686,700,000455,600,0001393-07-29
22444تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393-07-29
22455تهرانپونکآپارتمانفروش966,500,000624,000,0001393-07-29
22462تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش724,300,000310,000,0001393-07-29
22481تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1083,700,000399,600,0001393-07-29
22517تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش504,760,000238,000,0001393-07-29
22179تهرانستاری _ پیامبرآپارتمانفروش635,200,000327,600,0001393-07-27
22180تهرانپونک _ ستاریآپارتمانفروش1205,600,000672,000,0001393-07-27
22181تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش555,970,000328,000,0001393-07-27
22182تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-07-27
22090تهرانپونک - ایران زمین آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-07-26
22091تهرانپونک - بوستانآپارتمانفروش903,850,000346,500,0001393-07-26
22092تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393-07-26
22093تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش17635,000,0001393-07-26
22102تهرانپونک - بلوار عدلمستغلاتفروش13212,000,0001393-07-26
22103تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش1446,000,000864,000,0001393-07-26
22108تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش784,700,000367,000,0001393-07-26
22109تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393-07-26
Page top