جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20678تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش8950,560,000450,000,0001393/07/10
20680تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش654,950,000321,750,0001393/07/10
20681تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1065,600,000593,600,0001393/07/10
20683تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001393/07/10
20381تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001393/07/09
20382تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1007,250,000725,000,0001393/07/09
20383تهرانپونک _ بلوارعدلآپارتمانفروش927,250,000667,000,0001393/07/09
20384تهرانپونک _ میرزاباباییآپارتمانفروش754,670,000350,000,0001393/07/09
19844تهرانپونکآپارتمانفروش564,000,000224,000,0001393/07/06
19845تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش955,100,000484,500,0001393/07/06
19846تهرانسردار جنگلاداریفروش1005,300,000530,000,0001393/07/06
19847تهرانپونکآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393/07/06
19848تهرانپونکآپارتمانفروش644,375,000280,000,0001393/07/06
19849تهرانپونکآپارتمانفروش865,700,000490,200,0001393/07/06
19850تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1938,500,0001,640,500,0001393/07/06
19851تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش605,700,000342,000,0001393/07/06
19852تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1255,350,000668,750,0001393/07/06
19853تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001393/07/06
19854تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393/07/06
19855تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001393/07/06
19856تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1476,500,000955,500,0001393/07/06
19857تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/07/06
19858تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1128,500,000649,600,0001393/07/06
19788تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/07/05
19789تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش753,520,000264,000,0001393/07/05
19529تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش843,460,000290,000,0001393/07/03
19530تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1404,750,000665,000,0001393/07/03
19531تهرانپیامبرآپارتمانفروش823,780,000310,000,0001393/07/03
19532تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش985,850,000573,300,0001393/07/03
19533تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش765,330,000405,000,0001393/07/03
Page top