املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27978تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش774,500,000346,500,0001393-09-20
28012تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش969,000,000864,000,0001393-09-20
27591تهرانپونکآپارتمانفروش714,300,000305,300,0001393-09-18
27592تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1023,400,000347,000,0001393-09-18
27593تهرانپونکآپارتمانفروش764,200,000319,200,0001393-09-18
27615تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393-09-18
27633تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش27013,500,0003,645,000,0001393-09-18
27315تهرانپونکآپارتمانفروش1205,950,000714,000,0001393-09-15
27316تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1323,600,000475,200,0001393-09-15
27317تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-09-15
27231تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393-09-13
27232تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-09-13
26981تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393-09-12
26895تهرانپونکمغازهفروش1931,570,000600,000,0001393-09-11
26896تهرانپونکآپارتمانفروش894,100,000364,900,0001393-09-11
26897تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001393-09-11
26898تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001393-09-11
26902تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-09-11
26913تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش915,200,000473,200,0001393-09-11
26923تهرانپونک - شهرک هماآپارتمانفروش1408,580,0001,200,000,0001393-09-11
26533تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش564,825,000270,000,0001393-09-09
26534تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1356,400,000864,000,0001393-09-09
26563تهرانسردار جنگلمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393-09-09
26564تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001393-09-09
26587تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001393-09-09
26601تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش554,260,000234,300,0001393-09-09
26602تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001393-09-09
26436تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393-09-08
26437تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393-09-08
26481تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش543,800,000205,200,0001393-09-08
Page top