املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28457تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش715,200,000369,200,0001393-09-26
28091تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001393-09-23
28092تهرانپونکآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-09-23
28094تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-09-23
28123تهرانپونکآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001393-09-23
28131تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش644,800,000305,000,0001393-09-23
27826تهرانپونک - ستاریاداریفروش1355,700,0007,969,500,0001393-09-20
27973تهرانپونک - آبشناسانآپارتمانفروش634,900,000308,700,0001393-09-20
27977تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1063,500,000370,000,0001393-09-20
27978تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش774,500,000346,500,0001393-09-20
28012تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش969,000,000864,000,0001393-09-20
27591تهرانپونکآپارتمانفروش714,300,000305,300,0001393-09-18
27592تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1023,400,000347,000,0001393-09-18
27593تهرانپونکآپارتمانفروش764,200,000319,200,0001393-09-18
27615تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393-09-18
27633تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش27013,500,0003,645,000,0001393-09-18
27315تهرانپونکآپارتمانفروش1205,950,000714,000,0001393-09-15
27316تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1323,600,000475,200,0001393-09-15
27317تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-09-15
27231تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393-09-13
27232تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-09-13
26981تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393-09-12
26895تهرانپونکمغازهفروش1931,570,000600,000,0001393-09-11
26896تهرانپونکآپارتمانفروش894,100,000364,900,0001393-09-11
26897تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001393-09-11
26898تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001393-09-11
26902تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-09-11
26913تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش915,200,000473,200,0001393-09-11
26923تهرانپونک - شهرک هماآپارتمانفروش1408,580,0001,200,000,0001393-09-11
26533تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش564,825,000270,000,0001393-09-09
Page top