جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32096تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش724,300,000309,600,0001393/10/27
31569تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1266,200,000781,200,0001393/10/22
31380تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش8050,000,0004,000,000,0001393/10/21
31382تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش906,400,000576,000,0001393/10/21
31400تهرانپونکآپارتمانفروش865,800,000498,800,0001393/10/21
31418تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001393/10/21
31507تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش654,850,000315,000,0001393/10/21
31182تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش22520,000,0001393/10/20
31222تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001393/10/20
31236تهرانپونکزمینفروش2259,000,0002,025,000,0001393/10/20
30794تهرانپونکآپارتمانفروش974,500,000436,500,0001393/10/16
30796تهرانپونکآپارتمانفروش805,900,000472,000,0001393/10/16
30797تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001393/10/16
30817تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش514,690,000239,000,0001393/10/16
30834تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001393/10/16
30686تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش746,000,000444,000,0001393/10/15
30687تهرانپونکآپارتمانفروش1186,300,000743,400,0001393/10/15
30707تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393/10/15
30729تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش655,800,000377,000,0001393/10/15
30765تهرانسردار جنگلکلنگیفروش012,000,00088,800,000,0001393/10/15
28854تهرانپیامبر غربیمغازهفروش11213,000,0001,456,000,0001393/10/13
30450تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001393/10/13
30451تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش745,900,000436,600,0001393/10/13
30452تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش796,500,000513,500,0001393/10/13
30477تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش485,420,000260,000,0001393/10/13
30478تهرانپونک - بلوار عدلکلنگیفروش22012,500,0002,750,000,0001393/10/13
30178تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393/10/10
29915تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش754,100,000307,500,0001393/10/09
29859تهرانپونک - بلوارعدلآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393/10/08
29860تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش624,200,000260,400,0001393/10/08
Page top