جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38363تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش653,850,000250,000,0001394/01/16
38369تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش643,750,000240,000,0001394/01/16
38252تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش176کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38251تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش985,500,000,0001394/01/15
38250تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش2357,200,0001,692,000,0001394/01/15
38249تهرانپونکمستغلاتفروش1702,800,000,0001394/01/15
38274تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1406,600,000924,000,0001394/01/15
38195تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001393/12/26
38096تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001393/12/25
38109تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1106,700,000737,000,0001393/12/25
38104تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393/12/25
38008تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1034,950,000510,000,0001393/12/23
38009تهرانسردار جنگلکلنگیفروش23010,000,0002,000,000,0001393/12/23
38010تهرانپونک - اشرفیاداریفروش1607,000,0001,120,000,0001393/12/23
38012تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش783,900,000304,200,0001393/12/23
38013تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393/12/23
37968تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001393/12/20
37969تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393/12/20
37823تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393/12/19
37842تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/12/19
37534تهرانپونکآپارتمانفروش624,510,000280,000,0001393/12/16
37535تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش834,200,000348,000,0001393/12/16
37536تهرانپونکآپارتمانفروش1007,200,000720,000,0001393/12/16
37537تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001393/12/16
37538تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001393/12/16
37539تهرانپونک - حصارککلنگیفروش320800,000,0001393/12/16
37415تهرانپونکآپارتمانفروش624,510,000280,000,0001393/12/14
37416تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش834,200,000348,600,0001393/12/14
37417تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش684,040,000274,720,0001393/12/14
37425تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش735,300,000386,900,0001393/12/14
Page top