جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40687تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394/02/13
40688تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش785,400,000421,200,0001394/02/13
40689تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش874,000,000348,000,0001394/02/13
40742تهرانستاری شمالیآپارتمانفروش513,921,000200,000,0001394/02/13
40484تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش755,100,000382,500,0001394/02/09
40490تهرانپونکآپارتمانفروش837,000,000581,000,0001394/02/09
40491تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1284,800,000614,400,0001394/02/09
40492تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394/02/09
40493تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش1384,000,000552,000,0001394/02/09
40495تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش913,736,000340,000,0001394/02/09
40563تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/02/09
40564تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش13312,000,0001,164,000,0001394/02/09
40565تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش674,600,000308,200,0001394/02/09
40390تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001394/02/08
40391تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/02/08
40392تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش707,300,000511,000,0001394/02/08
40393تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش86کارشناسیکارشناسی1394/02/08
40185تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش583,840,000223,000,0001394/02/06
40186تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/02/06
40187تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش674,400,000294,800,0001394/02/06
40188تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش564,645,000260,000,0001394/02/06
40127تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394/02/05
40128تهرانپونکآپارتمانفروش1036,400,000659,200,0001394/02/05
40129تهران میرزا باباییآپارتمانفروش1187,200,000849,600,0001394/02/05
40130تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1384,565,000630,000,0001394/02/05
40131تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1134,000,000452,000,0001394/02/05
40132تهرانپیامبرآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001394/02/05
40063تهرانپونکآپارتمانفروش636,500,000409,500,0001394/02/02
40064تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1186,400,000755,200,0001394/02/02
40065تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش644,920,000315,000,0001394/02/02
Page top