املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47145تهرانسردار جنگلکلنگیفروش36012,000,0003,036,000,0001394-04-10
47034تهرانبلوار عدلکلنگیفروش25811,000,0004,543,000,0001394-04-08
47035تهرانسردار شمالیکلنگیفروش48010,000,0002,010,000,0001394-04-08
47036تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1325,300,000699,600,0001394-04-08
46601تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-04-06
46602تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش706,250,000437,500,0001394-04-06
46635تهرانپونکمستغلاتفروش8751,000,000,0001394-04-06
45022تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش823,780,488310,000,0001394-03-24
45024تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-03-24
44853تهرانمیرزاباباییکلنگیفروش20044,000,000,0001394-03-20
26389تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش574,500,000256,500,0001394-03-13
41925تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1445,500,000792,000,0001394-03-13
44044تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394-03-12
44045تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394-03-12
43986تهرانپونکمستغلاتفروش6606,500,0001394-03-11
43987تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش884,300,000378,400,0001394-03-11
43988تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-03-11
44012تهرانسردار جنگلکلنگیفروش20011,000,000446,600,0001394-03-11
43849تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش684,550,000309,400,0001394-03-10
43864تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش803,950,000316,000,0001394-03-10
43873تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1065,700,000604,200,0001394-03-10
43777تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394-03-09
43778تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1075,200,000556,400,0001394-03-09
43779تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش924,239,000390,000,0001394-03-09
43780تهرانبلوار صباآپارتمانفروش623,629,000225,000,0001394-03-09
43781تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1655,800,000957,000,0001394-03-09
43782تهرانجهاد اکبرآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-03-09
43783تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1214,600,000556,600,0001394-03-09
43827تهرانسردار جنوبیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-03-09
43491تهرانپونککلنگیفروش34012,090,0003,000,000,0001394-03-06
Page top