جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41355تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001394/02/20
41356تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001394/02/20
41357تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش905,350,000481,500,0001394/02/20
41358تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001394/02/20
41359تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش684,117,000280,000,0001394/02/20
41360تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش674,200,000281,400,0001394/02/20
41362تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1166,035,000700,000,0001394/02/20
41161تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش885,600,000492,800,0001394/02/19
41162تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش1064,300,000455,800,0001394/02/19
41163تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394/02/19
41164تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش684,200,000285,600,0001394/02/19
41165تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001394/02/19
41166تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/02/19
41119تهرانپونکآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394/02/17
41120تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1266,100,000768,600,0001394/02/17
41121تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش774,150,000319,550,0001394/02/17
40974تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1385,500,000759,000,0001394/02/16
40975تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش634,000,000252,000,0001394/02/16
40976تهرانستاری شمالیآپارتمانفروش704,700,000329,000,0001394/02/16
40919تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش623,700,000230,000,0001394/02/15
40920تهرانپونک - مخبریآپارتمانفروش704,570,000320,000,0001394/02/15
40921تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394/02/15
40922تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش664,700,000310,200,0001394/02/15
40746تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش674,776,000320,000,0001394/02/14
40747تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش1505,200,000780,000,0001394/02/14
40748تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش743,300,000244,200,0001394/02/14
40767تهرانستاری شمالیآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394/02/14
40779تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش874,253,000370,000,0001394/02/14
40682تهرانپونک - بلوار عدلمستغلاتفروش3725,300,0001,971,600,0001394/02/13
40683تهرانپونکآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394/02/13
Page top