املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56380تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001394-07-08
56381تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394-07-08
56382تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش923,804,000350,000,0001394-07-08
55978تهرانبلوار کمالیکلنگیفروش90812,000,0001394-07-04
55979تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394-07-04
55980تهرانپونکآپارتمانفروش1286,700,000857,600,0001394-07-04
55981تهرانپونکآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-07-04
55868تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1366,200,000843,200,0001394-07-01
55869تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001394-07-01
55401تهرانایران زمین شمالیکلنگیفروش95010,000,0005,600,000,0001394-06-28
55402تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش1215,500,000665,500,0001394-06-28
55403تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش754,850,000363,750,0001394-06-28
55410تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-06-28
55411تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-06-28
55412تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1016,600,000666,600,0001394-06-28
54553تهرانپونکآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001394-06-21
54554تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1975,300,0001,044,100,0001394-06-21
54555تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-06-21
54556تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش704,100,000287,000,0001394-06-21
53748تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش74290,000,0001394-06-14
53749تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394-06-14
53750تهرانپونکآپارتمانفروش927,410,000830,000,0001394-06-14
53409تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394-06-11
53410تهرانپونکآپارتمانفروش634,350,000274,500,0001394-06-11
53434تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1254,200,000525,000,0001394-06-11
53435تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش75320,000,0001394-06-11
53436تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1345,200,000696,800,0001394-06-11
53286تهرانپونک باختریکلنگیفروش40045,000,00036,899,999,7441394-06-10
52879تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1086,500,000702,000,0001394-06-07
52880تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001394-06-07
Page top