جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43228تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش715,300,000376,300,0001394/03/04
43241تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394/03/04
42836تهرانستاری شمالیآپارتمانفروش1325,400,000712,800,0001394/03/02
42838تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش674,100,000275,000,0001394/03/02
42843تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش524,577,000238,000,0001394/03/02
42846تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001394/03/02
42848تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش84کارشناسیکارشناسی1394/03/02
42139تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش845,650,000474,600,0001394/02/27
42140تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش784,480,000350,000,0001394/02/27
42057تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش624,200,000260,000,0001394/02/24
42058تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش624,200,000260,000,0001394/02/24
41709تهرانپونکآپارتمانفروش573,800,000216,600,0001394/02/22
41710تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394/02/22
41711تهرانپونکآپارتمانفروش526,500,000338,000,0001394/02/22
41713تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001394/02/22
41715تهرانپونکآپارتمانفروش1434,500,000643,500,0001394/02/22
41716تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش764,210,000320,000,0001394/02/22
41717تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش805,350,000385,200,0001394/02/22
41721تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001394/02/22
41722تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394/02/22
41440تهرانستاری شمالیآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001394/02/21
41441تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش824,000,000328,000,0001394/02/21
41442تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش824,000,000328,000,0001394/02/21
41443تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/02/21
41447تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/02/21
41453تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1026,400,000652,800,0001394/02/21
41454تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1556,700,0001,038,500,0001394/02/21
41354تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش736,000,000438,000,0001394/02/20
41355تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001394/02/20
41356تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001394/02/20
Page top