جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43873تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1065,700,000604,200,0001394/03/10
43777تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394/03/09
43778تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1075,200,000556,400,0001394/03/09
43779تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش924,239,000390,000,0001394/03/09
43780تهرانبلوار صباآپارتمانفروش623,629,000225,000,0001394/03/09
43781تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1655,800,000957,000,0001394/03/09
43782تهرانجهاد اکبرآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394/03/09
43783تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1214,600,000556,600,0001394/03/09
43827تهرانسردار جنوبیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/03/09
43491تهرانپونککلنگیفروش34012,090,0003,000,000,0001394/03/06
43492تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش703,900,000273,000,0001394/03/06
43493تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش684,140,000282,000,0001394/03/06
43592تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001394/03/06
43271تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش674,300,000288,100,0001394/03/05
43272تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001394/03/05
43273تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش655,200,000338,000,0001394/03/05
43132تهرانپونکآپارتمانفروش744,800,000355,200,0001394/03/04
43133تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394/03/04
43134تهرانپونک - نیایشآپارتمانفروش603,950,000237,000,0001394/03/04
43135تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1196,200,000737,800,0001394/03/04
43136تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش1025,600,000571,200,0001394/03/04
43138تهرانپیامبر مرکزیمستغلاتفروش1335,700,0001394/03/04
43228تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش715,300,000376,300,0001394/03/04
43241تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394/03/04
42836تهرانستاری شمالیآپارتمانفروش1325,400,000712,800,0001394/03/02
42838تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش674,100,000275,000,0001394/03/02
42843تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش524,577,000238,000,0001394/03/02
42846تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001394/03/02
42848تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش84کارشناسیکارشناسی1394/03/02
42139تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش845,650,000474,600,0001394/02/27
Page top