جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87073تهرانپومکاداریرهن و اجاره802,500,000150,000,0001395/07/18
87071تهرانایران زمینآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00060,000,0001395/07/18
87038تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001395/07/17
87035تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش645,500,000352,000,0001395/07/17
87037تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش693,900,000269,100,0001395/07/17
87034تهرانپونکآپارتمانفروش1627,200,0001,166,400,0001395/07/17
86972تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1255,900,000737,500,0001395/07/17
86899تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00020,000,0001395/07/15
86872تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره701,000,00050,000,0001395/07/15
86873تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره140400,000120,000,0001395/07/15
86870تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4013,000,000100,000,0001395/07/15
86871تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره70900,00050,000,0001395/07/15
86869تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن117175,000,0001395/07/15
86809تهرانشهرزیباآپارتمانرهن و اجاره701,350,00015,000,0001395/07/14
86794تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/07/14
86759تهرانپونکآپارتمانرهن135120,000,0001395/07/14
86658تهرانسردارجنگلآپارتمانرهن و اجاره851,300,00030,000,0001395/07/13
86657تهرانسردارجنگلآپارتمانرهن146180,000,0001395/07/13
86638تهرانپونک - اشرفیآپارتمانرهن و اجاره501,200,00025,000,0001395/07/13
86558تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره852,000,00035,000,0001395/07/11
86557تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره691,000,00030,000,0001395/07/11
86508تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4013,000,000100,000,0001395/07/11
86516تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن117175,000,0001395/07/11
86507تهرانمیرزاباباییآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00050,000,0001395/07/11
86387تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش686,900,000469,200,0001395/07/10
86392تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001395/07/10
86391تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395/07/10
86386تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1474,850,000712,950,0001395/07/10
86385تهرانپونکآپارتمانفروش956,350,000603,250,0001395/07/10
86354تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن150180,000,0001395/07/08
Page top