جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48579تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1577,000,0001,099,000,0001394/04/25
48576تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش856,500,000552,000,0001394/04/25
48575تهرانپونک - چهار دیواریآپارتمانفروش96335,000,0001394/04/25
48251تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش594,100,000241,900,0001394/04/22
48001تهرانبلوار کمالیکلنگیفروش22713,500,0002,700,000,0001394/04/20
48002تهرانبلوار همیلاکلنگیفروش15013,000,0001,300,000,0001394/04/20
48003تهرانسردار جنگلکلنگیفروش38022,000,0004,400,000,0001394/04/20
45848تهرانپونک - فرحزادزمینفروش75280,000,0001394/04/19
47672تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001394/04/15
47671تهرانپونک - ایرانپارسکلنگیفروش34512,500,0002,000,000,0001394/04/15
47670تهرانسردار جنگلکلنگیفروش38012,100,0003,000,000,0001394/04/15
47400تهرانپونکآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/04/13
47401تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش1505,550,000832,500,0001394/04/13
47402تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش875,400,000469,800,0001394/04/13
47143تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001394/04/10
47144تهرانپونکآپارتمانفروش1067,200,000763,200,0001394/04/10
47145تهرانسردار جنگلکلنگیفروش36012,000,0003,036,000,0001394/04/10
47034تهرانبلوار عدلکلنگیفروش25811,000,0004,543,000,0001394/04/08
47035تهرانسردار شمالیکلنگیفروش48010,000,0002,010,000,0001394/04/08
47036تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1325,300,000699,600,0001394/04/08
46601تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/04/06
46602تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش706,250,000437,500,0001394/04/06
46635تهرانپونکمستغلاتفروش8751,000,000,0001394/04/06
45022تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش823,780,488310,000,0001394/03/24
45024تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394/03/24
44853تهرانمیرزاباباییکلنگیفروش20044,000,000,0001394/03/20
26389تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش574,500,000256,500,0001394/03/13
41925تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1445,500,000792,000,0001394/03/13
44044تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394/03/12
44045تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394/03/12
Page top