املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57826تهرانپونک - مخبریکلنگیفروش68010,000,0001394-07-25
57850تهرانپونک - کمالیآپارتمانفروش834,700,000390,100,0001394-07-25
57098تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-07-16
57099تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1046,900,000717,600,0001394-07-16
57100تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394-07-16
40558تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش56کارشناسیکارشناسی1394-07-15
57063تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394-07-15
56799تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1365,700,000775,200,0001394-07-13
56800تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001394-07-13
56801تهرانپونکآپارتمانفروش603,400,000204,000,0001394-07-13
56599تهرانپونک - همیلاکلنگیفروش15011,000,0001,100,000,0001394-07-11
56614تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394-07-11
56380تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001394-07-08
56381تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394-07-08
56382تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش923,804,000350,000,0001394-07-08
55978تهرانبلوار کمالیکلنگیفروش90812,000,0001394-07-04
55979تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394-07-04
55980تهرانپونکآپارتمانفروش1286,700,000857,600,0001394-07-04
55981تهرانپونکآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-07-04
55868تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1366,200,000843,200,0001394-07-01
55869تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001394-07-01
55401تهرانایران زمین شمالیکلنگیفروش95010,000,0005,600,000,0001394-06-28
55402تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش1215,500,000665,500,0001394-06-28
55403تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش754,850,000363,750,0001394-06-28
55410تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-06-28
55411تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-06-28
55412تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1016,600,000666,600,0001394-06-28
54553تهرانپونکآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001394-06-21
54554تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1975,300,0001,044,100,0001394-06-21
54555تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-06-21
Page top