املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64971تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1254,838,000600,000,0001394-10-12
64993تهرانسردار جنگلکلنگیفروش909,000,0002,079,000,0001394-10-12
65042تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-10-12
64709تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1475,500,000808,500,0001394-10-09
64710تهرانپونکآپارتمانفروش1596,500,0001,033,500,0001394-10-09
64552تهرانمیدان عدلآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394-10-07
64530تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-10-06
64335تهرانپونک - معینآپارتمانفروش1085,900,000637,200,0001394-10-05
64337تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1809,440,0001,700,000,0001394-10-05
64339تهرانپونکآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001394-10-05
64063تهرانسردار جنگلمستغلاتفروش6156,500,0003,997,500,0001394-10-02
64064تهرانپونکآپارتمانفروش925,500,000506,000,0001394-10-02
64065تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1036,500,000669,500,0001394-10-02
63650تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1505,100,000765,000,0001394-09-29
63651تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394-09-29
63652تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1383,260,000450,000,0001394-09-29
63395تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-09-26
63396تهرانپونکمستغلاتفروش7804,000,0003,120,000,0001394-09-26
63413تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-09-26
62839تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-09-22
62840تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش923,913,000360,000,0001394-09-22
62842تهرانپونک - پارکآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-09-22
62599تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش835,400,000450,000,0001394-09-18
62606تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش835,800,000481,400,0001394-09-17
62607تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-09-17
62608تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش835,400,000450,000,0001394-09-17
62301تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394-09-14
62302تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1345,650,000757,100,0001394-09-14
62031تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394-09-09
62032تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش623,387,000210,000,0001394-09-09
Page top