جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58595تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش13814,500,0002,001,000,0001394-08-03
58596تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1174,500,000526,500,0001394-08-03
58597تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394-08-03
58601تهرانپونک - اشرفیمستغلاتفروش1502,500,000,0001394-08-03
58337تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1256,400,000800,000,0001394-07-29
58338تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-07-29
58368تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1076,400,000684,800,0001394-07-29
58079تهرانپونک باختریآپارتمانفروش40040,000,00016,000,000,0001394-07-27
58080تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-07-27
58114تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش914,400,000400,000,0001394-07-27
57958تهرانپونک - کمالیآپارتمانفروش1376,000,000822,000,0001394-07-26
57974تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1376,800,000931,600,0001394-07-26
57825تهرانپونک - کمالیآپارتمانفروش1376,000,000822,000,0001394-07-25
57826تهرانپونک - مخبریکلنگیفروش68010,000,0001394-07-25
57850تهرانپونک - کمالیآپارتمانفروش834,700,000390,100,0001394-07-25
57098تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-07-16
57099تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1046,900,000717,600,0001394-07-16
57100تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394-07-16
40558تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش56کارشناسیکارشناسی1394-07-15
57063تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394-07-15
56799تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1365,700,000775,200,0001394-07-13
56800تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001394-07-13
56801تهرانپونکآپارتمانفروش603,400,000204,000,0001394-07-13
56599تهرانپونک - همیلاکلنگیفروش15011,000,0001,100,000,0001394-07-11
56614تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394-07-11
56380تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001394-07-08
56381تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394-07-08
56382تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش923,804,000350,000,0001394-07-08
55978تهرانبلوار کمالیکلنگیفروش90812,000,0001394-07-04
55979تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394-07-04
Page top