جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56800تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001394/07/13
56801تهرانپونکآپارتمانفروش603,400,000204,000,0001394/07/13
56599تهرانپونک - همیلاکلنگیفروش15011,000,0001,100,000,0001394/07/11
56614تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394/07/11
56380تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001394/07/08
56381تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394/07/08
56382تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش923,804,000350,000,0001394/07/08
55978تهرانبلوار کمالیکلنگیفروش90812,000,0001394/07/04
55979تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394/07/04
55980تهرانپونکآپارتمانفروش1286,700,000857,600,0001394/07/04
55981تهرانپونکآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/07/04
55868تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1366,200,000843,200,0001394/07/01
55869تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001394/07/01
55401تهرانایران زمین شمالیکلنگیفروش95010,000,0005,600,000,0001394/06/28
55402تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش1215,500,000665,500,0001394/06/28
55403تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش754,850,000363,750,0001394/06/28
55410تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394/06/28
55411تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/06/28
55412تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1016,600,000666,600,0001394/06/28
54553تهرانپونکآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001394/06/21
54554تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1975,300,0001,044,100,0001394/06/21
54555تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/06/21
54556تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش704,100,000287,000,0001394/06/21
53748تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش74290,000,0001394/06/14
53749تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394/06/14
53750تهرانپونکآپارتمانفروش927,410,000830,000,0001394/06/14
53409تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394/06/11
53410تهرانپونکآپارتمانفروش634,350,000274,500,0001394/06/11
53434تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1254,200,000525,000,0001394/06/11
53435تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش75320,000,0001394/06/11
Page top