جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61441تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش555,000,000275,000,0001394/09/02
61118تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001394/08/28
61119تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001394/08/28
61120تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش643,671,875235,000,0001394/08/28
61122تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش703,700,000259,000,0001394/08/28
60967تهرانبلوار همیلاکلنگیفروش15010,500,0001,050,000,0001394/08/27
60968تهرانپونکآپارتمانفروش884,500,000400,000,0001394/08/27
60979تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش684,500,000306,000,0001394/08/27
60614تهرانشهرک هماآپارتمانفروش1458,620,6901,250,000,0001394/08/25
60615تهرانپونکآپارتمانفروش1306,300,000819,000,0001394/08/25
60622تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394/08/25
60636تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394/08/25
59925تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1336,500,000864,500,0001394/08/18
59901تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1556,500,0001,007,500,0001394/08/18
59653تهرانسردار جنگلکلنگیفروش6,8208,800,0001394/08/16
59654تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1596,300,0001,001,700,0001394/08/16
59670تهرانپونکآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394/08/16
59347تهرانپونکآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394/08/12
59348تهرانپونکآپارتمانفروش1185,084,000600,000,0001394/08/12
59107تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1075,200,000556,400,0001394/08/10
59108تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش887,100,000624,800,0001394/08/10
59094تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش755,400,000405,000,0001394/08/09
58868تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1406,600,000924,000,0001394/08/06
58856تهرانپونک - نفتآپارتمانفروش754,667,000350,000,0001394/08/06
58857تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/08/06
58595تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش13814,500,0002,001,000,0001394/08/03
58596تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1174,500,000526,500,0001394/08/03
58597تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/08/03
58601تهرانپونک - اشرفیمستغلاتفروش1502,500,000,0001394/08/03
58337تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1256,400,000800,000,0001394/07/29
Page top