جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69333تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-11-29
69334تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394-11-29
69335تهرانپونکآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-11-29
69336تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش815,700,000461,700,0001394-11-29
68962تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1626,600,0001,069,200,0001394-11-26
68963تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-11-26
68964تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394-11-26
68965تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001394-11-26
68758تهرانپونکآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001394-11-24
68735تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394-11-24
68736تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش895,056,000450,000,0001394-11-24
68737تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1425,800,000823,600,0001394-11-24
68597تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-11-21
68596تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش795,300,000418,700,0001394-11-21
68595تهرانپونک - معینآپارتمانفروش1245,800,000719,200,0001394-11-21
68333تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1403,600,000504,000,0001394-11-19
68332تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-11-19
68331تهرانسردار جنگلکلنگیفروش3,90012,000,00060,000,000,0001394-11-19
68125تهرانپونکآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001394-11-17
68126تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1376,800,000931,600,0001394-11-17
68127تهرانپونکآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001394-11-17
67849تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394-11-13
67536تهرانپونکآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394-11-10
67537تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001394-11-10
67538تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1286,000,000768,000,0001394-11-10
67416تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1265,000,000630,000,0001394-11-08
67417تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1144,900,000558,600,0001394-11-08
67130تهرانسردار جنگلمستغلاتفروش28012,500,0002,000,000,0001394-11-06
67131تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394-11-06
67132تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394-11-06
Page top