جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66866تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1716,700,0001,145,700,0001394/11/04
66867تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394/11/04
66868تهرانپونکآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001394/11/04
66869تهرانپونکآپارتمانفروش1134,292,000485,000,0001394/11/04
66710تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1125,300,000539,600,0001394/11/03
66709تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1106,300,000693,000,0001394/11/03
66744تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394/11/03
66622تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1577,100,0001,114,700,0001394/11/01
66621تهرانپونک - گلزارکلنگیفروش28513,000,0003,640,000,0001394/11/01
66448تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1106,800,000748,000,0001394/10/27
66449تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001394/10/27
66091تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001394/10/23
66092تهرانپونک - بهارآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394/10/23
65723تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/10/20
65727تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1036,100,000628,300,0001394/10/20
65728تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001394/10/20
65754تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش705,100,000357,000,0001394/10/20
65222تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001394/10/14
65223تهرانپونککلنگیفروش14012,000,0002,520,000,0001394/10/14
65224تهرانپونک - مخبریآپارتمانفروش1554,500,000700,000,0001394/10/14
65077تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394/10/13
65078تهرانپونک - تیراژهآپارتمانفروش64کارشناسیکارشناسی1394/10/13
64970تهرانپونککلنگیفروش22011,904,0002,500,000,0001394/10/12
64971تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1254,838,000600,000,0001394/10/12
64993تهرانسردار جنگلکلنگیفروش909,000,0002,079,000,0001394/10/12
65042تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/10/12
64709تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1475,500,000808,500,0001394/10/09
64710تهرانپونکآپارتمانفروش1596,500,0001,033,500,0001394/10/09
64552تهرانمیدان عدلآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394/10/07
64530تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/10/06
Page top