املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79824تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001395-05-04
79701تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش884,600,000404,800,0001395-05-02
79681تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001395-05-02
79680تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش763,947,000300,000,0001395-05-02
79536تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1456,200,000899,000,0001395-04-30
79513تهرانپونکآپارتمانفروش124221,700275,000,0001395-04-30
79512تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش855,800,000493,000,0001395-04-30
79169تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش927,410,000830,000,0001395-04-28
79165تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001395-04-28
79164تهرانسردار جنگل آپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001395-04-28
78495تهرانپونکآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395-04-22
78486تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001395-04-22
78485تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش906,100,000549,000,0001395-04-22
78186تهرانایران زمینآپارتمانفروش1346,500,000871,000,0001395-04-20
78174تهرانپونکآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395-04-20
76430تهرانشهرک کوهسارآپارتمانفروش1304,300,000560,000,0001395-03-25
75686تهرانپونکآپارتمانفروش806,200,000496,000,0001395-03-17
75675تهرانمیرزاباباییآپارتمانفروش895,200,000462,800,0001395-03-17
75620تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش836,200,000514,600,0001395-03-16
75617تهرانبلور عدلآپارتمانفروش856,400,000544,000,0001395-03-16
75215تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1215,200,000629,200,0001395-03-10
75200تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001395-03-10
75201تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001395-03-10
74784تهرانایران زمین آپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001395-03-04
74787تهرانپونکآپارتمانفروش648,500,000544,000,0001395-03-04
74083تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395-02-13
74084تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش664,400,000290,000,0001395-02-13
74100تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395-02-13
74101تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش846,800,000571,200,0001395-02-13
73873تهرانپونکآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001395-02-11
Page top