جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68595تهرانپونک - معینآپارتمانفروش1245,800,000719,200,0001394/11/21
68333تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1403,600,000504,000,0001394/11/19
68332تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/11/19
68331تهرانسردار جنگلکلنگیفروش3,90012,000,00060,000,000,0001394/11/19
68125تهرانپونکآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001394/11/17
68126تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1376,800,000931,600,0001394/11/17
68127تهرانپونکآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001394/11/17
67849تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394/11/13
67536تهرانپونکآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394/11/10
67537تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001394/11/10
67538تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1286,000,000768,000,0001394/11/10
67416تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1265,000,000630,000,0001394/11/08
67417تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1144,900,000558,600,0001394/11/08
67130تهرانسردار جنگلمستغلاتفروش28012,500,0002,000,000,0001394/11/06
67131تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394/11/06
67132تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394/11/06
67133تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/11/06
66866تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1716,700,0001,145,700,0001394/11/04
66867تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394/11/04
66868تهرانپونکآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001394/11/04
66869تهرانپونکآپارتمانفروش1134,292,000485,000,0001394/11/04
66710تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1125,300,000539,600,0001394/11/03
66709تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1106,300,000693,000,0001394/11/03
66744تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394/11/03
66622تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1577,100,0001,114,700,0001394/11/01
66621تهرانپونک - گلزارکلنگیفروش28513,000,0003,640,000,0001394/11/01
66448تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1106,800,000748,000,0001394/10/27
66449تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001394/10/27
66091تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001394/10/23
66092تهرانپونک - بهارآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394/10/23
Page top